Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd met 100 partners

26 maart 2019

Vandaag is bij het NIBC in Den Haag de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd. De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Missing Chapter Foundation, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid. Ook Sardes, waar Alles is Gezondheid ondergebracht is, is hier nauw bij betrokken. Met de Alliantie willen we partijen (gemeenten, bedrijven, ggd, stichtingen etc.) die zich inzetten tegen kinderarmoede meer verbinden, om zo tot nieuwe/verbeterde oplossingen te komen voor deze groep kinderen (1 op de 9 in Nederland). Niet denken vanuit het systeem, maar vanuit het perspectief van ouder en kind. Meer dan 100 partners hebben vandaag een pledge ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan. 

De lancering Alliantie Kinderarmoede werd onder leiding van Laurentien van Oranje kracht bijgezet door de dialoog met kinderen en ervaringsdeskundigen. De eerste publicatie van ‘Samen tegen Kinderarmoede’ met inzichten over effecten van kinderarmoede, de namen en beloften van partners werd uitgereikt aan de aanwezigen in bijzijn van Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en de kinderombudsman Margrite Kalverboer. De Alliantie Kinderarmoede wil met de ondertekening van deze belofte een stevige doelstelling nastreven: dat er in 2030 geen kinderen meer onderhevig zijn aan de effecten van kinderarmoede.

Meer informatie over de Alliantie Kinderarmoede is te lezen op de website van Alles is Gezondheid

 

Media-aandacht kinderarmoede

Er was veel media-aandacht voor de lancering van de alliantie. Bekijk hier het overzicht: