Nieuw GOAB ondersteuningstraject door Oberon, Sardes en CED-Groep

01 juni 2021

Het GOAB ondersteuningstraject liep af op 18 mei 2021. Na een Europese aanbesteding hebben Oberon, Sardes en CED-Groep de opdracht gewonnen om de komende minimaal twee jaar deze ondersteuning te blijven aanbieden. Hierna kan het Ministerie per jaar kijken of er nog een jaar verlenging gewenst is, tot maximaal 5x. Het ondersteuningstraject loopt dus minimaal tot en met mei 2023. 

De komende zomermaanden werken de drie organisaties hard om het nieuwe ondersteuningstraject vorm te geven. Daar waar dat van meerwaarde is wordt vernieuwing aangebracht en een aantal vaste elementen van het ondersteuningstraject, waar GOAB de afgelopen jaren veel bijval in heeft gekregen blijven behouden. Wat in ieder geval blijft, zijn de eigen kenniskringen voor gemeenten, jullie vaste kenniskringleiders en dus ook de mogelijkheid om vragen aan GOAB te stellen.

Waar de organisaties wel een andere koers op inzet is dat ze het ondersteuningstraject voor gemeenten en voor VE-aanbieders meer gaat integreren. Zij zullen met regelmaat, samen met de brancheorganisaties kinderopvang, gezamenlijke bijeenkomsten organiseren. Ook de website www.goab.eu gaat hierdoor op de schop: deze krijgt de komende maanden een nieuwe structuur waarbij onder andere informatie is voor VE-aanbieders. Verder denken de organisaties na over welke producten, specifieke bijeenkomsten en nieuwe ondersteuningsvormen ze het komende jaar gaan aanbieden. Tegelijkertijd heeft het Ministerie gevraagd of de GOAB-ondersteuningsstructuur het komende half jaar benut kan worden om ondersteuning te bieden aan gemeenten rondom NP Onderwijs.  

 

Recent verschenen publicaties vanuit GOAB ondersteuningstraject

Bij de afronding van het voorgaande GOAB-ondersteuningstraject zijn de laatste twee maanden verschillende publicaties verschenen, waaronder:

 

Brief Minister over NP Onderwijs en rol gemeenten

Voor degenen die het gemist hebben: op 22 april verscheen de Kamerbrief over de rol van gemeenten bij het NP Onderwijs. 

Meer weten?