Ondersteuning kleinere gemeenten bij uitvoering NP Onderwijs

In het kader van het NP Onderwijs biedt de overheid niet alleen scholen maar ook gemeenten budget, om te zorgen dat leerlingen die vertragingen hebben opgelopen tijdens de coronaperiode deze kunnen inlopen. Gemeenten kunnen het budget, in samenspraak met schoolbesturen en maatschappelijke partners, inzetten. Een team van experts staat klaar om een selectie van gemeenten kosteloos te ondersteunen bij het maken, verder uitwerken, uitvoeren of evalueren van plannen. 

 

Ondersteuning kleine gemeenten

Het ministerie van OCW heeft een consortium van Sardes, Oberon, CED-Groep, DSP-Groep en CAOP, gevraagd kleinere gemeenten te begeleiden, die behoefte hebben aan ondersteuning bij de uitvoering van het NP Onderwijs. De experts van dit consortium zijn op de hoogte van recente wetenschappelijke inzichten en hebben actuele kennis over onderwijs(achterstanden), gelijke kansen en samenwerkingsvraagstukken. De ondersteuning is op maat, dat wil zeggen dat deze zowel qua inhoud, vorm als intensiteit aansluit bij de vraag van de gemeente.

 

Ondersteuningsmogelijkheden

U kunt denken aan ondersteuning bij:

 • Het neerzetten van een lokale overlegstructuur of het in de steigers zetten van lokale coalities.
 • Het ontwikkelen van een pakket aan maatregelen om de achterstanden van leerlingen in te lopen.
 • Het onderzoeken van de gezamenlijke ambitie en oplossingen bieden voor knelpunten in de samenwerking. 
 • De ontwikkeling van een lokale of regionale (educatieve/jeugd) agenda, eventueel in verbinding met het samenwerkingsverband passend onderwijs of andere overlegstructuren.
 • Het begeleiden van werkgroepen op inhoudelijke thema’s, zoals zomerscholen, leesbevordering van 0 tot 23 jaar, participatie of het versterken van overgangsmomenten.
 • Het leggen van de verbinding tussen procesmatige aspecten, waaronder samenwerking, en het inlopen van coronagerelateerde leer- en ontwikkelvertragingen.
   

Voor wie?

De volgende gemeenten komen in aanmerking:

 • Kleinere gemeenten, tot ongeveer 40.000 inwoners.
 • Met bovendien een bovengemiddeld percentage doelgroepkinderen (meer dan 10,7%; bijvoorbeeld te zien in de CBS-indicator) of met een bovengemiddelde corona-problematiek.
 • Die ondersteuning zoeken bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs, omdat de implementatie meer vraagt dan de gemeente op dit moment aan organisatiekracht heeft. 
 • Met nadruk op, maar niet beperkt tot, vragen rond de samenwerking tussen gemeente, kinderopvang, onderwijs en andere maatschappelijke partners.

 

Twijfelt u of uw gemeente aan de criteria voldoet? 

Bijvoorbeeld in één van de volgende situaties:

 • als u iets meer dan 40.000 inwoners heeft;
 • wanneer u niet weet of uw percentage doelgroepkinderen bovengemiddeld is;
 • of als u een fusiegemeente bent met meer inwoners, mét zelfstandig functionerende kernen.

Neem dan contact op met Eline Verheijen