Drs Kees Broekhof

Kees Broekhof
Drs Kees Broekhof
Senior adviseur / trainer
k.broekhof@sardes.nl

Kinderen en jongeren helpen om te worden wie ze kunnen zijn, daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren. Er zijn kinderen die er door een taalachterstand niet in slagen om op eigen kracht hun potentieel te verwezenlijken. Die kinderen probeer ik te helpen door samen met pedagogisch medewerkers en leraren te werken aan verbetering van de taalomgeving en het taalonderwijs, van kinderopvang tot en met voortgezet onderwijs. Ik doe dit al meer dan 25 jaar met veel plezier – taal is een mateloos boeiend onderwerp!  

Je kunt bij mij terecht voor:

  • professionalisering op het gebied van taaldidactiek en leesbevordering in scholen, voorscholen, kinderopvang en andere buitenschoolse voorzieningen;
  • het ontwerpen van innovatieve onderwijsconcepten (Brede School Academie, TOP-VVE);
  • en het inspireren van educatieve professionals via presentaties, workshops, lezingen, webinars en publicaties (je kunt hier een lijst zien van bijna al mijn publicaties). 
     

Zo ga ik te werk

Hoe ik te werk ga hangt af van de vraag die je mij stelt. Heb je een eenvoudige vraag, dan maken we de zaken niet ingewikkelder dan ze zijn. Is je wens complexer, dan raadpleeg ik de onderzoeksliteratuur en mijn professionele netwerk, om vervolgens in overleg met jou de keuzes te maken die tot de meest bevredigende oplossing leiden. De scholingen die ik ontwerp en uitvoer zijn altijd gebaseerd op bewezen effectieve werkwijzen, die direct toepasbaar zijn in de praktijk.  

Ik sta in mijn kracht als ik…

  • ...met ambitieuze mensen aan de slag kan gaan om de praktijk op de groep of in de klas te optimaliseren;
  • ...kan samenwerken met andere professionals om nieuwe werkwijzen te bedenken of nieuwe instrumenten te ontwikkelen;
  • ...en met een duidelijk doel voor ogen en in duidelijke taal met mensen in gesprek kan gaan, zonder modieus jargon zoals ‘in je kracht staan’. 

Ik raak geïnspireerd van... 

...mensen die echt geïnteresseerd zijn in elkaar, die genieten van een inhoudelijke discussie, die wijsheid hoger in het vaandel hebben dan gelijk krijgen, die bereid zijn verder te kijken dan hun neus lang is en die nieuwsgierig zijn naar wat ze nog niet kennen of kunnen.
 

Publicaties 


Artikel in de JSW (2021), Translanguaging in de klas

Auteur: Kees Broekhof en Anniek Veenis.

Bekijk deze publicatie

Artikel in BBMP tijdschrift voor kinderopvang (2020), ‘Grip op educatieve kwaliteit’.

Auteurs: Kees Broekhof

Bekijk deze publicatie

Artikel in Focus on International Library and Information Work (2020), 

Auteurs: Adriaan Langendonk, Ingird Bon en Kees Broekhof.  

Bekijk deze publicatie

Onderzoeksrapport i.o.v. De Onderwijsraad (2019), Cijfers en meningen over lezen in Nederland

Auteurs: Kees Broekhof, Karin Vaessen, Jan Maarsse, Jeroen Aarssen, Tessa van Velzen. 

Bekijk deze publicatie

 

Eens kennismaken? 

Je hebt nu een goed beeld van mij. Ik maak ook graag kennis met jou. Bel of mail me gerust als ik je ergens bij kan helpen.  

Erkende kwaliteit bij Sardes