Dr Lilian van der Bolt

Lilian van der Bolt
Dr Lilian van der Bolt
Trainer / procesbegeleider
l.van.der.bolt@sardes.nl

• Lukt het je niet om grip te krijgen op de groep?

• Vind je het lastig je aandacht te verdelen in de groep?

• Gaat er in de groep veel energie verloren aan het gedrag van sommige peuters en kleuters?

• Voel je je soms de bediende van prinsjes en prinsesjes in de groep?

• Krijgen sommige kinderen in je groep te weinig aandacht omdat andere kinderen je claimen?

• Doet het je pijn om te zien dat sommige kinderen geen aansluiting hebben bij andere kinderen en niet mee kunnen spelen?

• Heb je het gevoel dat sommige ouders de opvoeding van hun kinderen aan jou overlaten?

 

Voorstellen

Ik ben Lilian van der Bolt, gedragsexpert bij Sardes. Ik begeleid professionals die werken met peuters en kleuters en die last hebben van probleemgedrag van kinderen in de groep. Ik doe dit door hen bewust te leren werken aan zelfsturing bij jonge kinderen, waardoor deze kinderen leren samen te spelen en te leren. De professional voelt zich hierdoor prettig en doelmatig en heeft een beter contact met het kind. Werken aan zelfsturing legt een stevige basis voor een kansrijke toekomst van het kind, in werk, relaties en in mentale en fysieke gezondheid.

“Ik geloof in de onvoorwaardelijke leergierigheid van jonge kinderen. Spel stimuleert hun ontwikkeling: een start van onschatbare waarde. Ik geloof in de professional die werkt met jonge kinderen, hun ontwikkeling begeleidt en alle voorwaarden schept voor die waardevolle start. Een start om verder leren probleemloos te laten verlopen. De professional die voorwaarden biedt voor rijk spel en rijke interactie. De professional die het kind uitdaagt via spel en speelse activiteiten. De professional die uitdaging biedt die past bij de behoefte van elk kind. Elk kind is anders en het is de uitdaging je daarvoor in te zetten en daaraan tegemoet te komen.”

 

Resultaten


• Kinderen voelen zich onderdeel van de groep
• Kinderen werken en spelen doelgericht
• Kinderen spelen en werken samen met andere kinderen
• Kinderen krijgen positieve feedback van vriendjes in de groep
• Kinderen krijgen positieve feedback van hun leerkracht
• Samen spelen en leren in de groep is makkelijker te organiseren
• Schone energie in de groep
• Professionals ervaren hun werk weer als zinvol

 

Ervaring en opleiding

Lilian van der Bolt studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot 1998 was zij aan de UvA verbonden als docent en als AiO. Zij promoveerde in 2000 op een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen. Daarna werkte zij op het Pedologisch Instituut van de CED-Groep te Rotterdam als onderzoeker en als ontwikkelaar van onder meer observatie- en meetinstrumenten voor sociale competenties. Sinds 2001 werkt Lilian bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes