Drs René Melisse

René Melisse
Drs René Melisse
Adviseur / trainer
r.melisse@sardes.nl

• Heb je onvoldoende grip op het gedrag van je leerlingen?

• Moet je veel dat van bovenaf wordt opgelegd?

• Lukt het je niet om uit je leerlingen halen wat erin zit?

• Is er in jouw team weerstand tegen vernieuwingen?

• Missen je leerlingen betrokkenheid van hun ouders bij de school?

 

Voorstellen

Ik ben René Melisse, opleidingsdeskundige bij Sardes. Ik train pedagogisch medewerkers en leerkrachten die worstelen met handelingsverlegenheid. Ik help ze hun dagelijkse pedagogische en didactische handelen te verbeteren. Hun leidinggevenden begeleid ik in het aansturen van deze verbetertrajecten. Dit leidt tot professionals in opvoeding en onderwijs die zijn toegerust om op een positieve en stimulerende manier de kinderen en jongeren met wie ze werken alle mogelijkheden te geven voor een succesvolle schoolloopbaan.

“Ik geloof dat ieder mens in staat is om op een bepaald gebied te excelleren. Ik geloof dat je daar de hulp van anderen bij nodig hebt, of je nu kind bent of volwassene. De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen die dat onderwijs verzorgen. Het gaat niet om de boeken die je hebt, maar om hoe je die boeken gebruikt. Ik geloof in investeren in de kwaliteit van docenten. Hoe beter een docent kan handelen binnen zijn gegeven context, hoe beter zijn onderwijs zal zijn, hoe meer plezier en hoe beter de prestaties van de leerlingen. Wat overblijft als je onderwijs ontdoet van alle context is de interactie tussen leerkracht en leerling.”

 

Resultaten

• Kinderen gaan met plezier naar school
• Kinderen maken studie- en beroepskeuzes die bij hen passen
• Kinderen zitten lekker in hun vel
• Kinderen hebben zelfvertrouwen
• Kinderen halen betere schoolresultaten
• Ouders helpen hun kinderen met huiswerk
• Leerkrachten zetten weerstand om in positieve actie
• Leerkrachten hebben plezier in hun werk
• Leerkrachten zijn creatief in hun didactische oplossingen
• Leerkrachten werken doelgericht aan het verbeteren van leerlingresultaten
• Leerkrachtenteams werken nauw samen
• Schoolleiders vertalen hun visie naar de onderwijspraktijk

 

Ervaring en opleiding 

René Melisse voltooide in 1989 zijn studie pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden, afstudeerrichting onderwijskunde met als specialisatie opleidingsproblematiek en professionele vorming. Hij is tien jaar als onderwijskundige verbonden geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en werkte daar als docent voor de lerarenopleiding, als trainer en nascholer in het voortgezet onderwijs en als projectleider op vernieuwingsprojecten binnen de lerarenopleiding. Sinds augustus 2000 werkt René bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes