Dr Sandra Beekhoven

Sandra Beekhoven
Dr Sandra Beekhoven
Senior onderzoeker / adviseur
s.beekhoven@sardes.nl

Sandra Beekhoven studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht. In 2002 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over studieloopbanen in het hoger onderwijs. Vervolgens werkte zij als postdoc aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het terrein van voortijdig schoolverlaten. In 2005 heeft zij enige tijd bij het Sociaal en Cultureel Planbureau gewerkt aan het Jaarrapport Integratie. Daarna is zij twee jaar werkzaam geweest als docent (o.a. onderzoeksvaardigheden, sociologie) bij een HBO-opleiding Sociale Studies.

Sinds mei 2008 werkt zij bij Sardes waar zij onderzoek doet op alle thema’s waarop Sardes actief is, zoals voor- en vroegschoolse educatie, de brede school, leesbevordering, mentoring, cultuureducatie en passend onderwijs.

Erkende kwaliteit bij Sardes