Tessa van Velzen

Tessa van Velzen
Tessa van Velzen
Adviseur
t.vanvelzen@sardes.nl

Voorstellen

Ik ben gedreven om samen met gemeenten, besturen, docenten of pedagogisch medewerkers op zoek te gaan naar kansen om taalontwikkeling te stimuleren. Daarbij zie ik taal als een functioneel middel. Het middel om op school mee te kunnen doen, het middel om je mening te kunnen geven, het middel op je weg te vinden op internet, maar ook het middel om later in je werk goed met de klant te communiceren. Ik raak enthousiast wanneer ik samen met een groep mensen kritisch en creatief naar onderwijs en beleid kan kijken met het gemeenschappelijke doel ontwikkelingskansen te bevorderen.

“In 2005 kwam ik via een vrijwilligersproject in Amsterdam, in contact met de Marokkaanse Ermina en haar gezin. Ik hielp de analfabete Ermina wekelijks met leren lezen en schrijven. Later kreeg ik meer contact met haar oudste dochter Danah, die graag naar de havo wilde maar een te lage cito-score had. Tijdens huiswerkbespreking constateerde ik bij de intelligente en leergierige Danah vooral een woordenschatprobleem: de meeste ‘schooltaalwoorden’ als conclusie, zorgvuldig en vloeibaar, kende ze niet. Dit contact inspireerde én verwarde me: kun je wel optimaal meedoen in de maatschappij als je een taalachterstand hebt? Wat gebeurt er op scholen om kinderen voldoende voor te bereiden op onze talige maatschappij? Kun je ook ouders versterken in het creëren van een meer talige thuisomgeving? En zijn we in staat om kansen te creëren voor alle kinderen zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen?"

 

Ervaring en opleiding

Tessa van Velzen studeerde Nederlands als tweede taal (NT2) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie werkte Tessa als Docent NT2 en als docent en projectmedewerker bij de Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL), een stichting die leerkrachten en leerlingen helpt om discussievaardigheden onder de knie te krijgen. Van 2011 tot eind 2014 werkte Tessa als trainer, ontwikkelaar en adviseur bij CINOP, een adviesbureau op het snijvlak overheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Bij CINOP richtte Tessa zich op effectief en interactief (taal)onderwijs in het mbo en de volwasseneneducatie. Sinds januari 2015 werkt Tessa bij Sardes. Zij houdt zich voornamelijk bezig met taalontwikkeling van kinderen en jongeren in de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het vmbo.

 

Publicaties en artikelen

Sardes Special nr 18 - Taal leren in authentieke contexten

Artikel in Lichamelijke opvoeding magazine (2016/07) Trots op het woord schijnbeweging

 

Erkende kwaliteit bij Sardes