Dr Joke Kruiter

Dr Joke Kruiter
Dr Joke Kruiter
Senior onderzoeker/adviseur
j.kruiter@sardes.nl

Er komt veel op onze opdrachtgevers af aan (complexe) veranderingen en regelgeving op het gebied van kinderen en onderwijs. Ik heb er elke dag weer plezier in om de informatie op een heldere manier te verwoorden, toegepast op de specifieke situatie in díe gemeente, op dat bestuur of die kinderopvangorganisatie. Zodat opdrachtgevers weer het gevoel hebben dat ze zelf het stuur in handen hebben. En wat het helemaal leuk maakt is dat ik dat met een enthousasiast en gedreven team van collega’s mag doen. 
 

Je kunt bij mij terecht voor

Onderwijsachterstandenbeleid/Gelijke Kansen: in 1992 ging ik onderwijskunde studeren, omdat ik wilde begrijpen waarom ‘leren’ het ene kind zoveel makkelijker af ging dan het andere. Ook als ze even ‘slim’ leken. Vanaf dat moment is het verschil in kansen die kinderen krijgen de drijfveer in mijn loopbaan. Ik ondersteun tal van gemeenten bij onderzoek naar en beleidsontwikkeling en – uitvoering van het OAB, ben een van de GOAB-kenniskringleiders en Landelijk coördinator OAB van het NRO.

Brede school en IKC: in 1995 liep ik stage op een school die één van de eerste brede scholen van Nederland werd. Vanaf dat moment ben ik betrokken geweest bij de bredeschoolontwikkeling, deed ik er onderzoek naar (o.a. beschreven in een proefschrift) en ondersteunde ik gemeenten bij de ontwikkeling van brede scholen en IKCs.
 

Zo ga ik te werk

Ik maak geen plan vóór een opdrachtgever, maar mét de opdrachtgever en de relevante betrokkenen. Zo zorg ik er voor dat het proces voor alle partijen inspirerend is, dat we waar mogelijk aansluiten bij de behoeften in het veld en dat we vanaf de start van een traject werken aan draagvlak voor de te maken plannen of het uit te voeren onderzoek. Dit is bovendien de aanpak waar ik ook zelf steeds weer geïnspireerd door raak. 

Ik sta in mijn kracht als ik…

De spin in het web ben. Als de verschillende lijntjes bij mij samen komen en ik die op een logische manier kan verbinden. Zo maak ik complexe situaties voor anderen inzichtelijk en praktisch toepasbaar. Anderen benoemen dat ik een coachende stijl van coördineren heb, goed kan luisteren, de juiste vragen stel, anderen aan het denken zet, betrouwbaar en punctueel ben. Ik bewaak het geheel, zorg ervoor dat ieder tot zijn recht komt, heb oog voor kwaliteit, stel hoge eisen aan dienstverlening en producten en lever op tijd. 

Ik raak geïnspireerd door... 

De mensen om mij heen: de natuurlijke nieuwsgierigheid waarmee peuters de wereld ontdekken, het heilige vuur waarmee tieners hun standpunten verdedigen, het optimisme en de gedrevenheid van jonge professionals en de wijsheid en het strategisch inzicht van de ervaren rotten. Daar kan ik met verwondering naar kijken en daar leer ik van. 

Publicaties

Inventarisatie naar de praktijk en behoefte aan informatieoverdracht voor een doorlopende ontwikkellijn 0-12 jaar (2020)

Auteurs: Floor van Oort, Joke Kruiter, Patrick de Wilde, Menno Wester, Ellen Donkers, Robine Maat-Tilstra en Sil Vrielink 

Bekijk deze publicatie

Evaluatie nieuwkomersonderwijs Amsterdam (2020)

Auteurs: Karin Hoogeveen en Joke Kruiter

Bekijk deze publicatie

Procesevaluatie Dagprogrammering Rotterdam  Zuid (2020)

Auteurs: Joke Kruiter, Robine Mens, Karin Hoogeveen en Ellen Donkers

Bekijk deze publicatie

De zeven doorgaande lijnen van het IKC (2020)

Auteurs: Frank Studulski, Puk Witte en Joke Kruiter

Bekijk deze publicatie

 

 

Eens kennismaken? 

Je hebt nu een goed beeld van mij. Ik maak ook graag kennis met jou. Bel of mail me gerust als ik je ergens bij kan helpen.  

Erkende kwaliteit bij Sardes