Drs Denise Bontje

Denise Bontje
Drs Denise Bontje
Procesbegeleider / trainer
d.bontje@sardes.nl

• Draai je elke dag hetzelfde lesje af?
• Is bij jou de activiteit het doel geworden?
• Is je werk veranderd in papierwerk?
• Voel je je vastgezet door de eisen die aan je worden gesteld?
• Heb je te weinig tijd om naar de kinderen in je groep te kijken? 
• Weet je niet meer waarom je ooit met dit werk bent begonnen?
• Ben je je trots op je werk verloren?

 

Voorstellen

Ik ben Denise Bontje, onderwijsadviseur bij Sardes. Ik ondersteun pedagogisch medewerkers en leerkrachten die vastlopen in hun manier van werken of het gevoel hebben lesjes af te draaien. Lesgeven is geen fabriekswerk. Ik help ze te bepalen welke rol ze willen spelen bij de taal- en talentontwikkeling van kinderen. Ik stimuleer ze om met digitale middelen, drama en actieve werkvormen aan de slag te gaan. Dit leidt tot geïnspireerde professionals die met nieuwe energie voor de groep staan en met nieuwe kennis én concrete handvatten hun werk uitvoeren. Professionals die werken in het hier en nu: kansen grijpend en creërend, zodat de kinderen die zij begeleiden de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

“Als kind ligt het leven voor je. Alles staat open. Als kind mag je dromen. Dromen van een leven als brandweerman, een leven in de spotlights of werken als juf of dokter. Niets is te gek. Alles is mogelijk. In potentie kan iedereen alles worden want iedereen heeft een talent. Elk kind. Een talent. Het enige wat nodig is, is oog voor dat kind en dat talent. Met aandacht en verzorging komen dromen uit. Het belangrijkste? Het belangrijkste ben jij. Jij kunt het talent in het kind ontdekken. Dat talent koesteren en erkennen. Jij kunt elk kind laten uitgroeien tot wie hij of zij in potentie is. Hiervoor bestaat geen blauwdruk. Het is geen fabriekswerk. Elk kind is anders. Elk talent vraagt iets anders. Kom dus in beweging. Kijk. Luister. Improviseer. Omgaan met verschillen, weten wanneer je je kans kunt grijpen. Geen voorgekauwd lesje draaien, maar werken in het hier en nu.”

 

Resultaten

• Leerkrachten en pedagogisch medewerkers die trots zijn op hun werk
• Actuele kennis over de ontwikkeling van kinderen
• Beschikking over een bron aan activerende werkvormen
• Met frisse energie voor de groep
• Doelbewust werken
• Tijd om te kijken en te luisteren naar de kinderen in de groep
• Nieuwe kansen om kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen
• Improvisatievaardigheid als de situatie daarom vraagt

 

Ervaring en opleiding

Denise Bontje studeerde Interculturele Communicatie (afstudeerrichting Nederlands als tweede taal) aan de Universiteit van Tilburg (1994-1999) en is in 2008 afgestudeerd als docent drama/regisseur aan de Toneelacademie Maastricht. Vanuit een eigen onderzoekbureau was zij in de periode 2000-2004 betrokken bij diverse projecten op het gebied van taalgebruik, taalbeleid en de brede school. Daarnaast werkte zij van 2001 tot 2004 als beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht onder andere op het terrein van VVE. Sinds 2004 is Denise werkzaam bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes