Ad Bijlard

Ad Bijlaard
Ad Bijlard
Senior adviseur
a.bijlard@sardes.nl

Wanneer u…

• kennis over het ontwikkelingen rónd uw school(organisatie) effectief wil betrekken in het
   herijken van missie, visie en koers van uw school(organisatie),
• met uw team strategisch wil analyseren welke missie, visie en koers op termijn succes bieden,
• met uw team over de grens van uw school(organisatie) heen wil kijken,
• uw docenten en schoolleiders van elkaar wil laten leren en
• binnen uw school(organisatie)  een formatief leerklimaat wil laten versterken,

… dan stel ik me graag aan u voor.

 

Voorstellen

Mijn naam is Ad Bijlard, ik ben senior onderwijsadviseur bij Sardes. Nadat ik 25 jaar als docent biologie/wiskunde  in het vo werkte, ben ik de laatste 10 jaar als onderwijsadviseur betrokken geweest bij een aantal landelijke onderwijsontwikkelopdrachten. Mijn plezier was om leidinggevenden en docenten inzicht te geven in manieren waarmee leergroei van leerlingen effectief is te stimuleren.
Her Platform Bèta Techniek was een van de opdrachtgevers. Aanvankelijk werkte ik binnen het Universum Programma, gericht op versterking van bèta -onderwijs in het vo. Vervolgens werd ik een van de richtinggevende adviseurs in het School aan Zet-programma, op het thema Lerende schoolorganisatie, zowel in vo als in po. Voor het Steunpunt Taal&Rekenen vo was ik actief als rekenexpert in een ondersteuningstraject voor scholen in het vo. In deze rollen heb ik talloze gesprekken gevoerd met schoolleiders, docenten, onderwijsondersteuners én onderwijsbestuurders. Zij leerden mij welke knelpunten voor hen beslissend waren, ik hielp hen ze op te heffen. Vervolgens ben ik, op voordracht van EDventure, gedetacheerd geweest bij het College van Toetsen en Examens, als implementatiemanager Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT).

Jacob Raap, sectormanager PO en DTT bij het College voor Toetsen en Examens:
 “Ad Bijlard werkt sinds 2015 voor het College voor Toetsen en Examens. Hij is bij ons gedetacheerd om de diagnostische tussentijdse toets (DTT) te implementeren in het vo-onderwijsveld. In een relatief korte tijd, de pilot duurt 3 jaar, levert het CvTE in samenwerking o.a. met Cito een prototype van deze toets op waarmee ook de eerste ervaringen opgedaan zijn in het veld. Ad is verantwoordelijk voor de landing van de DTT in het veld en het gesprek daarover met docenten en schoolleiders. Door zijn ruime onderwijservaring in de rollen van docent, adviseur en expert is Ad geknipt voor deze taak. Hij kent de vo-school en de wereld daarom heen. Hij weet hoe veranderingen in scholen tot een succes gebracht kunnen worden. En erkent dat het hard werken is om tot resultaat te komen. Bij de DTT is dat de verbetering van feedback aan leerlingen. Door zijn innemende persoonlijkheid is Ad bovendien in staat om een fijne werksfeer te creëren. Kortom: het is goed werken met Ad! “
Vanaf januari 2018 richt ik me op ondersteuning van de strategische beleidsvorming voor bestuurders en leidinggevenden in onderwijsorganisaties.


Resultaten

• Realistische lange termijnambities vertaald in missie, visie en koers voor uw schoolorganisatie.
• Rustend op:
   - feitenkennis gebaseerd op analyse van een brede waaier van data, binnen en buiten de school, 
• Gebruikmakend van:
   - effectieve samenwerking binnen de school(organisatie) in school – en vakontwikkeling,
   -  actuele kennis en implementatievaardigheid ter versterking van formatief handelen van docent én leerling.
   - kennisdeling tussen scholen,
• Kenmerkende proces-eigenschappen:
   - op tijd én binnen budget,
   - met plezier en
   - met blijvend effect!


Ervaring en opleiding

Ad Bijlard studeerde Biologie in Utrecht (1973-1982). Hij werkte als docent biologie, teamleider en decaan op College De Klop en later het Gerrit Rietveld College in Utrecht (1982-2005). Ad is in 2007 bij APS gaan werken. Hij heeft naast bovengenoemd werk verschillende onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht in het vo in opdracht van het ministerie van OCW. ‘Loopbaanbegeleiding voor leerlingen in het vo’ is een weerkerend thema. ‘Doorlopende leerlijnen in het vo’ en ‘rekenonderwijs’ zijn andere thema’s daarin. Sinds mei 2016 is Ad werkzaam bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes