Jan Maarse MSc

Jan Maarse
Jan Maarse MSc
Adviseur
j.maarse@sardes.nl

• Ben je op zoek naar een koppeling van praktische vaardigheden met
   wetenschappelijk inzicht?
• Ben je op zoek naar duiding en onderbouwing in het werken met je leerlingen?
• Wil je graag onderbouwde keuzes maken in je (taal)lessen?
• Wil je dat taallessen leuk zijn voor zowel jou als voor de leerling?
• Geloof je net als ik in de kracht van de leerling?

 

Voorstellen

“Het begin van een nieuw schooljaar, eerste lesuur. Na een half uur uitleggen wat we dit jaar zoal gaan doen vraag ik of er nog vragen zijn. Oudi steekt zijn hand omhoog: “Ja meester, ik! Wanneer gebruik je nou ‘het’ en wanneer ‘een’?”

Ik ben Jan Maarse. Als docent vroeg ik mij altijd af: “in hoeverre zijn de lessen die ik nu geef wel de goede?” Een vraag waar ik nog steeds naar op zoek ben, inmiddels door praktijk te verbinden met wetenschappelijke inzichten. Ik heb ervaring in werken met leerlingen die een achterstand hebben in het ontwikkelen van hun taalvaardigheid, met name met anderstalige leerlingen. Leerlingen voor wie bijvoorbeeld een adequate woordenschat of goed technisch kunnen lezen geen vanzelfsprekend gegeven is. Door materiaal te ontwikkelen, innovatieve oplossingen te bedenken en leerkrachten te ondersteunen in het vinden van plezier, motivatie en ambitie in hun werk streef ik naar goede schoolprestaties van leerlingen die soms extra ondersteuning nodig hebben. Dat doe ik vanuit de basisbegrippen competentie, relatie, autonomie.

 

Resultaten

• Leerkrachten voelen zich zekerder over werken met leerlingen met achterstanden.
• Leerkrachten hebben handvatten in het geven van interactieve taallessen.
• Een breder beeld schetsen van praktische situaties op school.
• Onderbouwde keuzes maken in het werken aan kwalitatief goed onderwijs.
• Weer geloven in de kracht en potentie van leerlingen.

 

Ervaring en opleiding

Jan Maarse studeerde geschiedenis aan de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht. Hierna werkte hij op de Internationale Schakelklassen Utrecht (ISK). Hij studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en na het afronden van zijn Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) in 2011 werkte Jan voor het UNESCO instituut IIEP (International Institute of Educational Planning) als programma specialist. Van 2014 tot 2017 was hij docent. Tevens behaalde hij zijn Nt-2 docentenbevoegdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2017 werkt Jan als adviseur bij Sardes.

 

Publicaties en artikelen

Artikel in LES (203, 2017) Anticiperen op een aanbod? Naar effectief taalonderwijs voor nieuwkomerskinderen in het onderwijs

Artikel in Didactief (19-10, 2017) Ex-vluchtelingenkinderen op jouw school: werk aan een goede start - oktober 2017

Artikel in LES (34, 2016) Stage lopen op de nieuwe school: Doorschakelen van isk naar vo

Artikel in Research in Comparative and International Education, (8-3, 2013) The Impact of Large-Scale International Assessments: A Case Study of How the Ministry of Education in Namibia used SACMEQ Assessments to Improve Learning Outcomes

 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes