Alles is Gezondheid

Alles is gezondheid
Alles is Gezondheid
Programmabureau
info@allesisgezondheid.nl

Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van ruim 3000 partners, dat de beweging naar een vitaler Nederland stimuleert.

Alles is Gezondheid staat of valt bij het netwerk. Daarom is alles wat we als team doen voor, door en met partners. We stimuleren netwerkvorming en faciliteren en activeren integraal denken en doen. We doen dit via gesprekken door het land, themasessies, presentaties, webinars, bijeenkomsten en het delen van inspirerende blogs en praktijkvoorbeelden.

 

Gezamenlijk leren, verbinden en doen

We ondersteunen het opzetten en uitbouwen van regionale netwerken en thematische allianties. Waar het kan helpen we bij opschaling van mooie, kansrijke initiatieven en stimuleren we samenwerking met bestaande programma’s. Ook werken we met partners aan de verbinding van regionale doelen met de doelen van de landelijke akkoorden. Het gaat om het gezamenlijk leren, verbinden en doen.

 

Wil je meedoen?

Wil je aansluiten bij een alliantie, ben je een activiteit aan het organiseren? Heb je advies nodig, een mooi praktijkvoorbeeld te delen of zoek je een samenwerkingspartner?

We werken door het hele land en hebben flexibele werkplekken bij JIM, Jaarbeurs Innovation Mile in Utrecht. Contact: 085-4853216 of info@allesisgezondheid.nl.

Website Alles is Gezondheid

Erkende kwaliteit bij Sardes