Sanne Spiero MPhil

Sanne Spiero
Sanne Spiero MPhil
Adviseur / onderzoeker
s.spiero@sardes.nl

Sanne studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar zij de afstudeerrichtingen Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek heeft afgerond. Ook haalde zij een internationale master Special Needs Education aan de Universiteit van Oslo (Universitetet i Oslo). Hier keek zij vanuit een inclusief onderwijs-perspectief naar de internationale uitdagingen in de implementatie van onderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Tijdens haar afstudeeronderzoek richtte zij zich op leerlingen met emotionele en gedragsmatige problematiek en hun eigen visie op de relatie met de leerkracht.

Sanne werkte mee aan de kwaliteitszorg in het voortgezet speciaal onderwijs, als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, als externe trainer in het basisonderwijs en als invalleerkracht binnen een internationale school. Sanne werkt sinds 1 november 2019 bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes