Suzanne Nelemans MA

Suzanne Nelemans MA
Suzanne Nelemans MA
Onderzoeker / adviseur / trainer
s.nelemans@sardes.nl

Suzanne Nelemans studeerde Nederlandse taal en cultuur aan Universiteit Leiden en volgde daarna de master Nederlands als tweede taal en Meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie werkte Suzanne bij Bibliotheek Den Haag waarbij zij zich bezighield met verschillende educatieve projecten omtrent Nederlands als tweede taal, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal en het trainen van taalvrijwilligers. Ook heeft ze ervaring met het geven van Nederlands aan anderstaligen als NT2-docent. Sinds september 2020 werkt Suzanne als adviseur, trainer er onderzoeker bij Sardes. Hier houdt ze zich voornamelijk bezig met projecten binnen de thema’s taal, nieuwkomers en kwaliteit kinderopvang.

Erkende kwaliteit bij Sardes