Dr IJsbrand Jepma

IJsbrand Jepma
Dr IJsbrand Jepma
Senior onderzoeker / adviseur
ij.jepma@sardes.nl

• Is er weinig draagvlak voor beleidsvoering?
• Sorteren beleidsmaatregelen onvoldoende effect?
• Komen tegengestelde belangen van partners onvoldoende tot hun recht?
• Maak je je zorgen over ongewenste neveneffecten?
• Beschik je niet over de meest recente cijfers?
• Twijfel je aan het evidence based-gehalte van het beleid?
• Ben je ontevreden over de kwaliteit van de uitvoering van beleid in de praktijk?
• Aarzel je of je de financiële middelen aan de juiste zaken uitgeeft?
• Is onduidelijk wat er in de praktijk met het toegekende budget wordt gedaan?
• Hoe kan ik meer rendement uit minder middelen halen?

 

Voorstellen

Ik ben IJsbrand Jepma. Ik ben trots als onderzoeker deel uit te maken van een multidisciplinair team van experts bij Sardes. Ik help beleidsmedewerkers van ministeries en gemeenten bij het wegen van tegengestelde belangen in een politiek gevoelige omgeving onder hoge tijdsdruk. Ik verbind de ambities van het beleid en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek aan de alledaagse uitvoeringspraktijk in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen. Hierdoor nemen beleidsmedewerkers gefundeerde beslissingen die draagvlak hebben bij besturen en management. Overheid en werkveld kunnen op die manier goed samenwerken aan het verbeteren van het educatief aanbod. Gevolg hiervan is een hoog onderwijsniveau en passend werk voor jongeren.

“Ik geloof in de kracht van onderwijs. Elke dag zijn honderdduizenden kinderen en jongeren in Nederland bezig met het leggen van hun fundament voor de toekomst. Dit fundament vraagt om excellent onderwijs. Excellent onderwijs combineert leraargestuurde instructie met vrije exploratie. Ik geloof in het uitdagen van kinderen en jongeren door middel van het vinden van antwoorden op pittige vragen. Excellent onderwijs vereist inspirerende leraren. Dat zijn leraren met een boeiend verhaal die hun beste krachten lenen aan een toekomstige generatie. Daarmee verleggen kinderen en jongeren hun grenzen. Met die geleende krachten stijgen ze tot ongekende hoogten. Dát is de kracht van onderwijs.”

 

Resultaten

• Goede samenwerking en afstemming tussen partners
• Draagvlak en draagkracht in het werkveld
• Beredeneerd, afgewogen en uitgebalanceerd beleid
• Duurzame oplossingen voor hardnekkig terugkerende problemen
• Cijfermatig onderbouwde beleidsscenario’s
• Beleidskeuzes voor een rijk educatief aanbod
• Toekomstbestendig beleid
• Een kwalitatief hoogwaardig opererende organisatie
• Zelfbewust lerende, reflecterende en handelende professionals
• Kennis en uitwisseling van excellente praktijkvoorbeelden
• Publieksvriendelijke rapportages

 

Ervaring en opleiding 

Na het behalen van het diploma leraar basisonderwijs aan de CHN te Leeuwarden studeerde IJsbrand Jepma onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit
van Amsterdam op het proefschrift 'De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs'. Vervolgens werkte hij als docent bij de Pabo van Hogeschool van Rotterdam en Omstreken en als onderzoeker/adviseur primair onderwijs bij het Kohnstamm Instituut en adviesbureau Eduquality, beide te Amsterdam. Sinds 2006 werkt IJsbrand bij Sardes.

 

Publicaties

De waarde van het onderwijskansenbeleid

Artikel Peuteropvang op drift? - ontwikkelingen lokale peuterstelsels? (HJK, februari 2019)

Erkende kwaliteit bij Sardes