Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Sardes houdt toezicht op het functioneren van de organisatie wat betreft de bedrijfsvoering, de managementstrategie en het organisatiebeleid van Sardes. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en geeft zij adviezen op basis van deskundigheid en inzicht . Tevens is de Raad verantwoordelijk voor de goedkeuring  van de belangrijkste besluiten. De verhouding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in een bestuursreglement. 


Leden van de Raad van Toezicht

De heer Alfons Timmerhuis (voorzitter)
Mevrouw Marjolein Becking 
De heer Hans Hooghoff 
De heer Frank de Wit
De heer Leo van de Sande

Erkende kwaliteit bij Sardes