Sardes 25 jaar: een kleurrijke geschiedenis

09 januari 2017

In 2017 viert Sardes haar 25-jarig jubileum.

In de afgelopen jaren heeft Sardes zich ingezet voor kinderen en jongeren, met als belangrijke pijlers 'gelijke kansen', 'passend onderwijs', 'ouderbetrokkenheid' en 'taal & lezen'. 

Ook in de toekomst zal Sardes in het werkveld van opvang, onderwijs en opvoeding een professionele en toonaangevende speler zijn. Een speler die ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. Die vertrouwt op de wijsheid van de wetenschap, op de dienstbaarheid van het beleid, maar vooral op de kracht van de praktijk.

2017 wordt een jaar waarin 'ontmoeten, verbinden en onderzoeken' centraal staan en waarin wij u hopen te verwelkomen tijdens onze Jubileum-bijeenkomsten. 

Bekijk de folder voor de hoogtepunten en Jubileum-bijeenkomsten van Sardes.