Hoogleraar Eddie Denessen: "Zet kinderen van verschillende niveaus bij elkaar."

29 juni 2017

Op 26 juni vond de oratie van Eddie Denessen plaats over zijn onderzoek naar de maatschappelijke effecten van gedifferentieerd onderwijs.

Met zijn onderzoek wil Denessen praktische programma’s ontwikkelen voor leraren en scholen, en meer inzicht verkrijgen in de maatschappelijke effecten van differentiatie. Zo hoopt hij scholen en leraren te helpen een visie te ontwikkelen over omgaan met verschillen en kansenongelijkheid in het onderwijs. ‘Er is een kritische herbezinning op ons onderwijs nodig om daadwerkelijk bij te dragen aan gelijke kansen voor alle kinderen.’


Meer lezen

Oratie Denessen (260617) - Verantwoord omgaan met verschillen: sociaal-culturele achtergrond en differentiatie in het onderwijs.

Artikel: 'Zet kinderen van verschillende niveaus bij elkaar'

Artikel: 'Gedifferentieerd onderwijs vergroot juist ongelijke kansen'