Ouderbetrokkenheid van ouders met een kind in het eerste jaar vmbo

09 augustus 2017

Collega's Karin Hoogeveen en Janneke Schilder deden onderzoek naar de opvattingen van ouders aan het begin en einde van het schooljaar over hun rol, gevoel van competentie, verwachtingen en gedrag.

U kunt het artikel 'Ouderbetrokkenheid van ouders met een kind in het eerste jaar vmbo' downloaden via deze link.

 

Meer weten?

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Meer weten?