Strategisch besturen en big data

12 januari 2018

Schoolbestuurders sturen primair op kwaliteit en financiën. Langetermijnontwikkelingen, zoals krimp of veranderende regelgeving, zijn aanleiding tot bijsturing. Maar ook incidenten, zoals brand of een toename van asielzoekerskinderen, vereisen bestuurlijke interventies. Hoe zorgen bestuurders ervoor dat zij vooruit kijken?

Er is steeds meer informatie beschikbaar. Zogenaamde ‘big data’ bieden bestuurders nieuwe mogelijkheden. Er zijn op verschillende niveaus databases met gegevens over onderwijs. Al deze informatie geeft besturen een beeld van de context waarin zij werken. Aangevuld met de eigen managementinformatie en kwalitatieve informatie van stakeholders, is dit een stevige feitenbasis voor strategisch beleid.

Gebruikmakend van deze nieuwe mogelijkheden, ontwikkelde Sardes een aanpak voor strategisch advies. Wij hanteren een integrale benadering van big data: we zoeken naar patronen en kijken naar scenario’s voor de toekomst. Was een dergelijke grondige benadering vroeger voorbehouden aan grote organisaties, met onze aanpak houden grote en kleine schoolbesturen grip op hun strategie.

Lees meer

Bekijk ook Sardes Special 21, september 2017 - Strategisch besturen in het onderwijs.