Werken met vluchtelingenpeuters

30 januari 2018

Hoewel het aantal nieuwe vluchtelingen afneemt, krijgen pm’ers wél te maken met kinderen van vluchtelingen die inmiddels een bestaan mogen opbouwen in Nederland. Een diverse groep – van hoogopgeleid tot analfabeet – die schokkende gebeurtenissen achter de rug heeft en nu moet inburgeren in Nederland. Verschillende instanties werken samen om professionals die met deze kinderen werken te ondersteunen.

Een van deze professionals is Paulien Muller, senior onderzoeker bij Sardes en specialist op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Aan vakblad Kinderopvang vertelt zij over vijf problemen waar pm’ers mee te maken kunnen krijgen: taal, trauma, grenzen stellen, houding ten opzichte van de kinderopvang en cultuurverschillen.

Het artikel 'Werken met vluchtelingenpeuters' verscheen in januari in vakblad Kinderopvang. Download de online versie via deze link.

Meer weten?