Schakelklassen komen veel voor, meestal in deeltijd

08 februari 2018

Sardes deed landelijk onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. We inventariseerden hoe scholen deze interventies inzetten om onderwijsachterstanden te verkleinen. Schakelklassen komen het meest voor. Scholen vinden dat het werken in kleine groepen een succesfactor is. Leerkrachten hebben hierdoor meer tijd om individuele aandacht aan leerlingen te besteden. Het in beeld brengen van de opbrengsten is een aandachtspunt voor veel gemeenten. Ook het betrekken van ouders zou meer kunnen gebeuren, vinden gemeenten en scholen. Tenslotte laat het onderzoek zien dat het nogal eens ontbreekt aan een doorgaande lijn tussen de voorzieningen voor onderwijstijdverlenging enerzijds en het reguliere onderwijs anderzijds.

Verder lezen: http://www.sardes.nl/Schakelklassen-en-kopklassen