Nieuwe privacywet: gevolgen kinderopvang

26 februari 2018

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen. Ook kinderopvangorganisaties moeten aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Als organisatie beschikt u over privacygevoelige informatie van ouders én hun kinderen. Voordat de AVG wordt ingevoerd is het dus belangrijk dat u als organisatie kijkt naar het privacybeleid, de beveiliging van systemen, etc. Dit geldt zeker ook voor het maken, bewaren én delen van foto’s en videomateriaal. Dit is belangrijk, want sociale media en ouderportalen zijn steeds meer in opkomst in de sector.

Kind & Media ondersteunt kinderopvangorganisaties met tips en goede informatie over het maken, gebruiken en bewaren van beeldmateriaal. Samen met BOinK werken zij aan een artikel hierover. Om inzicht te krijgen in het gebruik van beeldmateriaal van kinderen door de kinderopvang, wordt op dit moment onderzoek gedaan door Bouke Venderink. Een vraag die aan bod komt binnen dit onderzoek is bijvoorbeeld: Waarom worden foto’s en filmpjes gemaakt? Voor ouders? Om te voldoen aan het vierogenprincipe?

De vragenlijst vindt u hier. Het invullen duurt ongeveer vijf à tien minuten.

We willen kinderopvangorganisaties vragen de vragenlijst in te vullen en/of te verspreiden onder de vestigingsmanagers van kinderopvangorganisaties (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of bso) en hen willen vragen mee te werken?

Heeft u vragen over de enquete neem dan contact op met Bouke Venderik  en/of Denise Bontje

Alvast bedankt voor de medewerking!