Welk (G)OAB-budget wordt het?

29 maart 2018

Om goede keuzes te maken voor een meerjarenperspectief op gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de leerlingpopulatie en omgeving waarin zij opgroeien. Sardes maakt dit inzichtelijk en verkent graag met u wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor uw gemeente / schoolbestuur.  

OAB    OAB  OAB

Nieuwe gewichtenregeling onduidelijk

Gemeenten en schoolbesturen primair onderwijs hebben nog geen duidelijkheid over de nieuwe gewichtenregeling die (naar verwachting) per 1 januari 2019 voor gemeenten en 1 augustus 2019 voor schoolbesturen ingaat. In de brief ‘Investeren in onderwijskansen’ (31 januari jl.) aan de Tweede Kamer, zijn vijf bekostigingsmodellen gepresenteerd. Het is aan de politiek welk bekostigingsmodel het wordt, ook is het mogelijk dat zij zelf met een alternatief komt. Welk bekostigingsmodel ook wordt gekozen, gemeenten, maar ook schoolbesturen, kunnen er in de nieuwe situatie fors op vooruit gaan, maar het kan ook zijn dat ze moeten inleveren. Tegelijk ligt er voor gemeenten een uitdagende taak ten aanzien van de uitbreiding van de voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters van 16 uur per week vanaf 1 januari 2020. 

 

Groter budget: optimaliseren

Als gemeenten een groter budget krijgen, dan hebben ze de mogelijkheid om de algemene toegankelijkheid, de kwaliteit en betaalbaarheid van de peutervoorzieningen te optimaliseren. Ook kunnen ze meer investeren in projecten op het gebied van zomerscholen, schakelklassen en onderwijstijdverlenging. Schoolbesturen die een ruimer budget tegemoet kunnen zien, krijgen de mogelijkheid om extra te investeren in vroegschoolse educatie en/of taalprojecten voor doelgroepkinderen.

 

Sardes maakt OAB inzichtelijk

Sardes kan inzichtelijk maken of én hoe de onderwijsachterstandenproblematiek - en het daarmee samenhangende (G)OAB-budget - voor gemeenten en schoolbesturen verandert conform de voorgestelde bekostigingsmodellen. Omdat het er lange tijd naar uitzag dat het toekomstige bekostigingsmodel uit zou gaan van een verbrede doelgroep van 20%, heeft Sardes hiervan alvast de gevolgen voor gemeenten en schoolbesturen beschreven en samengevat in een infographic: De nieuwe gewichtenregeling in beeld

Bekijk ook de volgende infographics:

Gewichtenregeling - oud versus nieuw

Achterstandenberekening

Sardes verkent graag met u wat de gevolgen van de bekostigingsmodellen voor uw gemeente en/of schoolbestuur / of welke opties er zijn bij de zijn bij de bekostigingsmodellen voor uw gemeente en/of schoolbestuur.

 

Meer weten?