Trots op CEDEO-erkenning

03 december 2018

Wij - Sardes - zijn trots dat we wederom de CEDEO-erkenning behaald hebben. Dit jaar met een 9,7!

Alle geïnterviewden voor dit onderzoek, vertellen dat zij al langer zaken doen met Sardes. Naast de goede ervaringen, noemt men de bekendheid met Sardes en de adviseurs als redenen voor ons te kiezen. Uit de toelichting blijkt dat men in het bijzonder de deskundigheid en de betrokkenheid waardeert.

 

“Ik ken ze al jaren. Ze hebben veel deskundigheid in huis. Het contact met hen is bovendien heel laagdrempelig.
Ze voelen heel goed aan wat jij als klant wilt en weten dat te vertalen in een plannetje. Tevens is het prettig dat met hen snel kan worden geschakeld.”
 

(aldus een respondent) 

 

Een ander zegt het te waarderen dat in de contacten tevens sprake is van voldoende verdieping en dat men goed op de hoogte is van de regelgeving.

 

“De adviseurs met wie ik samenwerk, maken voor mij het verschil. Alles gaat in samenspraak. In eerste instantie trachten wij met elkaar onze vraag helder te krijgen en vervolgens bespreken wij de mogelijkheden. Hun interesse is goed, ze luisteren echt en hun analyse is scherp. Daarnaast zijn ze eerlijk wanneer ze ons niet kunnen helpen.”
(een andere respondent)

 

Alle geïnterviewden zijn overwegend lovend over de zowel inhoudelijke als didactische vaardigheden van de adviseurs. Eén respondent noemt de adviseurs heel mooi ‘binnenstaanders’. “Ze zijn zeker geen buitenstaanders’, stelt hij. Hij vervolgt:

 

“Ik vind ze deskundig, aansprekend en uitnodigend. Ze voeren de groep goed aan, ze kunnen scherp zijn, zonder weerstand op te roepen.” De overige referenten sluiten zich daar feitelijk bij aan. Eén van hen zegt: “Ik zie ze echt als klankbord, met een duidelijke expert-functie. Ze nemen geen opdracht aan, die ze niet aankunnen. Zij zijn in staat een scherpe analyse te doen. Daarin zijn ze behoorlijk directief. Ze weten het te vertalen naar een helder, gezamenlijk doel.”

 

Anderen noemen de adviseurs ‘bevlogen’, ‘betrokken’, ‘goede sprekers’, ‘betrouwbaar’ en ‘flexibel’.

 

“Mijn eerste reactie was dat het wel ‘wat duur’ was. Nu kan ik stellen dat het het geld zeker waard is geweest.”

 

 

Achtergrond

Net als in andere maatschappelijke sectoren is ook in de onderwijssector behoefte gegroeid aan objectivering van de kwaliteit van professionele dienstverlening. Daarvoor zijn verschillende redenen, waaronder de liberalisering van de markt en het overhevelen van landelijk beschikbare subsidies naar het scholenveld. Als gevolg daarvan is de markt dynamisch geworden en zijn marktverhoudingen te typeren als gefragmenteerd en gedifferentieerd. Certificering is een middel om in die omstandigheden scholen een maatstaf te bieden de kwaliteit van het aanbod van dienstverlening naar waarde te kunnen inschatten. Om zicht te bieden op de bureaus die aantoonbaar naar tevredenheid van onderwijsinstellingen trajecten hebben verzorgd, voert Cedeo te Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder opdrachtgevers.

 

Sardes bedankt alle opdrachtgevers hartelijk voor de prettige samenwerking en het gestelde vertrouwen.