Match-makers gezocht LKK2020!

05 december 2019

Heb je overtuigingskracht aan de telefoon? Hou je van een logistieke uitdaging? Heb je affiniteit met de sector kinderopvang? Help jij ons dit jaar om 150 kinderopvanglocaties te vinden voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang?

Voor de uitvoering van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2020 is het consortium van de Universiteit Utrecht en onderzoeks- en adviesbureau Sardes op zoek naar 2 match-makers. De match-makers werken met een bellijst vanuit een CRM-systeem waarin de procedure van werving van locaties wordt bijgehouden. Ze werken in een klein teamverband en onder begeleiding van een medewerker van Sardes.

 

Wat is LKK?

In opdracht van het ministerie van SZW / Directie Kinderopvang wordt door een consortium van UU en Sardes jaarlijks de kwaliteit van de kinderopvang gemeten. Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we jaarlijks zo'n 150 locaties. We maken gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal om op een zorgvuldige wijze zicht te krijgen op de kwaliteit van de bezochte locaties. Locaties en gastouders die meedoen krijgen een individuele terugkoppeling over de kwaliteit op de groep, met tips & tops. De bevindingen rapporteren we terug aan het ministerie, de Tweede Kamer en het werkveld. Voor meer info zie: www.monitorlkk.nl.  

 

Werkzaamheden

Vanuit Sardes worden geselecteerde locaties kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang en gastouders per mail benaderd met de vraag om mee te doen aan de LK2020. De match-makers zorgen onder meer voor:

 • het telefonisch werven van de organisaties in de kinderopvang op basis van een (flexibel) belscript,
 • het onderhouden van contacten met organisaties (gedurende het hele proces van bellen tot afronden van de gegevensverzameling),
 • het at random selecteren van de groepen,
 • het opvragen van gegevens bij organisaties (o.a. dagschema, toestemmingsformulieren van ouders en personeel),
 • het onderhouden van contacten met en informeren van observatoren,
 • het inregelen van observatie-afspraken op basis van beschikbaarheid van observatoren,
 • het uitzetten en nabellen van (digitale) vragenlijsten bij uitvoerende medewerkers en management 

De werkzaamheden starten begin januari en lopen tot ongeveer half juli 2020.

 

Wat bieden wij?

Meedoen met de LKK2020 biedt je de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan een belangrijk landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang. De werkdagen zijn 7,5 uur per dag, voor 2 tot 3 dagen per week. Je wordt aangesteld via een uitzendbureau. Werken op zzp-basis is niet mogelijk. Er vindt een wekelijkse uitbetaling van gewerkte uren plaats.

 

Naar wie zijn wij op zoek?

Match-makers die in aanmerking komen vinden het vooral leuk om telefonisch werk te doen (locaties overhalen om mee te doen aan ons onderzoek), maar zijn ook goed in het organiseren en plannen van de bezoeken. Verder ben je administratief sterk en nauwkeurig. Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen:

 • Capaciteiten om het telefoongesprek te leiden waarbij je ook durft door te vragen
 • Interesse in ons onderzoek, spontaniteit, leergierigheid, doorzetter en een vlotte persoonlijkheid
 • Je beschikt over een winnaarsmentaliteit en je kunt goed multitasken
 • Je hebt een fijne telefoonstem en goede mondelinge vaardigheden
 • Ervaring met een telefonische functie is een pre.
 • Je bent 2 of 3 dagen per week beschikbaar (maandag, dinsdag, donderdag) in de periode van februari tot en met juli 2020.

 

Interesse?

Indien je aan de slag wilt als match-maker dan ontvangen wij graag uiterlijk 9 december 2019 de volgende informatie:

 • Curriculum Vitae
 • Korte motivatie

Je kunt deze sturen naar secretariaat@sardes.nl t.a.v. Tanja Schulting.