Onderwijsachterstandenbeleid in tijden van corona

22 april 2020

Hoewel ouders hun uiterste best doen om hun kinderen te begeleiden bij het schoolwerk, maken veel leerkrachten zich zorgen. Zij vrezen dat vooral kinderen van laagopgeleide en laagtaalvaardige ouders een (taal)achterstand oplopen. Er zijn twee manieren waarop gemeenten en schoolbesturen nu kunnen anticiperen op deze situatie om gelijke kansen te bevorderen.

 

1. Zomerschool

Ongeveer 25 gemeenten in Nederland kennen zomerscholen die bestemd zijn voor leerlingen in het primair onderwijs met een (risico) op achterstand. Juist nu is het van belang om deze interventie in te zetten of te intensiveren en voor meer kinderen toegankelijk te maken. De zomerschool geeft kinderen de kans om een taalachterstand te verminderen. Maar dat niet alleen: het geeft kinderen een duidelijke structuur, een vast dagritme in een veilige omgeving.

 

2. Onderwijstijdverlenging 

 

Ook na de zomervakantie, in het nieuwe schooljaar, blijven extra maatregelen nodig om gelijke kansen te realiseren. Onderwijstijdverlenging kan een effectieve manier zijn om leerlingen extra (taal)onderwijs te geven, mits voldaan wordt aan specifieke voorwaarden.

 

Handreiking onderwijstijdverlenging

 

Sardes adviseert bij de organisatie en inhoudelijke invulling van leertijdverlenging en schreef een handreiking over onderwijstijdsverlenging.

 

Hoe kunnen we u helpen? 

 

De scholen en kinderopvangorganisaties gaan binnenkort geleidelijk weer open. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zoals achterstanden, die ingelopen moeten worden. Waar ligt voor u de uitdaging? Bel of mail ons gerust om hierover te sparren. Wij denken graag met u mee.