De gemeente en het IKC

30 oktober 2018

• Staat uw gemeenten voor keuzes in de IKC ontwikkeling?
• Heeft uw gemeente ambities voor de IKC ontwikkeling? 
• Wilt u zich verdiepen in de rol van de gemeente voor de IKC ontwikkeling?

IKC ontwikkeling is in volle gang. In elke gemeente is wel sprake van initiatief. Scholen zien in de IKC ontwikkeling een kans zich te onderscheiden van andere scholen, de kinderopvang wil zich in een concurrerende markt verzekerd weten van klanten, maar wat zijn de belangen van de gemeente?  Hoe kies je als gemeente positie? Hoe helpt de IKC ontwikkeling bij het bereiken van de eigen doelstellingen?  Hoe ontwikkel je een IKC beleid dat recht doet aan de wensen en inbreng van alle betrokken partijen?

 

Programma

In deze verdiepingsdag komen de verschillende perspectieven aan de orde, waar de rol van de gemeente in het geding is. 

  • IKC als (wijk)voorzieningen vraagstuk: moeten in alle wijken IKC’s komen? En zijn dan alle scholen in de wijk IKC? 
  • IKC als accommodatievraagstuk: is leegstand  een uitnodiging voor IKC ontwikkeling? En wat betekent dat voor ons IHP? Hoe kunnen we tot een verstandige prioritering komen van nieuwbouw en verbouw? 
  • IKC als ontwikkelingsvraagstuk: hoe kan de IKC ontwikkeling de gemeente helpen om gezondheid, sport, cultuur, en gelijke onderwijskansen te bevorderen en keuzepatronen van ouders te beïnvloeden?
  • IKC als jeugdzorgvraagstuk: hoe kan een IKC helpen om het beroep op de jeugdzorg in te dammen, te verlichten? 
  • IKC ontwikkeling als samenwerkingsvraagstuk: hoe richt je de samenwerking zodanig in dat alle partijen vooruit kunnen?
  • IKC als procesvoeringsvraagstuk: welke stappen zet je als gemeente?

Ziet u het IKC als een bouwpakket of een blauwdruk? Misschien goed om hier over na te denken. Tijdens deze verdiepingsdag bespreken we de rol van de gemeente bij IKC vorming: visie, nota, relatie gemeente – veld, participatie, LEA, huisvesting, planning, tot aan het linten knippen!

Zunderdorp advies en Sardes hebben beiden veel ervaring met de ontwikkeling van kindcentra, Zunderdorp heeft dat bijvoorbeeld bij de begeleiding van de Kopgroep wethouders en Sardes met praktijkbegeleiding, de ontwikkeling van het rapport Op weg naar het kindcentrum (2010), Nieuwe trends in brede scholen kindcentra (2012) en het handboek kindcentra (2016). Alle deelnemers ontvangen het Handboek kindcentra en Het IKC en de gemeente (2016).

 

Voor wie?

Deze verdiepingsdag is speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten.

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 484,- (incl. btw), inclusief lunch en koffie en materiaal. Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

 

Datum en locatie

Dinsdag 30 oktober 2018 van 10.00-16.00 uur.
Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht

 

Aanmelden

Meer weten?