Seminar betrokken vaderschap: Instanties aan zet!

04 oktober 2018

Doel seminar

In Groningen leeft bij diverse instanties de ambitie om betrokken vaderschap in woord en daad vorm en inhoud te geven. Het seminar biedt praktische tools hoe je dit vanuit diverse invalshoeken kunt doen c.q. vormgeven.

Thema

Het belang van betrokken vaderschap benaderd vanuit diverse invalshoeken.

Welke invalshoeken komen o.a. aan bod

  • Hoe betrekken we vaders meer bij de eerste 1000 dagen van het kind en daarna?
  • Vaders voelen zich door instanties niet altijd serieus genomen als opvoeder. Waaruit blijkt dit en wat kunnen we daaraan doen?
  • Intensiveren van contact tussen gezin en vader in detentie, waarbij het kind centraal staat.
  • Opvoeden in twee culturen.
  • Wat is de invloed van eerdere generaties op vaders bij de opvoeding?

Noteer dus alvast in uw agenda

Donderdag 4 oktober van 13.00 – 17.00 uur | MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

Met medewerking van

Sardes (Instituut voor opvoeding en educatie), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Het Kopland, Veilig Thuis, Groene Kruis Kraamzorg, SKSG kinderopvang, Trias Pedagogica en MJD/Ouders voor Altijd

Meer informatie

In augustus ontvangt u de definitieve uitnodiging met aanmeldlink van het seminar. Hierin staat het volledige programma met informatie over de lezing, presentatie en de verschillende workshops. Mocht u op dit moment al vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar betrokkenvaderschap@mjd.nl of bel met Bernard Schlimbach, 06 43865143. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?