Landelijke conferentie primair onderwijs

15 november 2019
Er is steeds meer ruimte om beleid te maken en daarmee nemen verantwoordelijkheden van schoolleiders en -besturen toe. Groei van schoolbesturen is onvermijdelijk, zowel in omvang als in professionaliteit. Naast personeelsbeleid, kwaliteit en huisvesting komen belangrijke thema’s als een gezonde bedrijfsvoering, verantwoord omgaan met middelen en het tekort aan leerkrachten dagelijks aan de orde. Deze tijd vraagt om leidinggevende en bestuurlijke competenties die een lange termijn visie effectief combineren met adequaat reageren op uitdagingen in de dagelijkse praktijk. 
 

Flexibel sturing geven aan onderwijs is een kunst. Op deze kunst gaan we in tijdens de landelijke conferentie primair onderwijs op 15 november in Antropia (Zeist). We agenderen dilemma’s rond management, leiderschap en samenwerking. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe vertaal je een strategische koers naar concrete, richtinggevende schoolplannen? Hoe creëer je een cultuur waarin je samen aanstuurt op wat je daadwerkelijk wilt terugzien in de praktijk; in die waardevolle interactie tussen leerkracht en leerling? Hoe balanceer je tussen regie voeren en ruimte geven? Wat vraagt dat van jouw persoonlijke vaardigheden als schoolleider en -bestuur? We bieden geen pasklare antwoorden. Wel verrijking en verfrissing.

We zien u graag. 

 

Programma 

9.00   Registratie 

10.00 Welkom 

10.00  Keynote Sietske Waslander (hoogleraar sociologieTIAS): Het speelveld van schoolleider & -bestuur

10.30  Keynote Ewald van Vliet (Lucas Onderwijs, Den Haag) & Robert Vietor (Hogeschool Leiden): De leerkracht van de toekomst – samenwerking tussen schoolbestuur & pabo

11.00  Pauze 

11.30 Deelsessie eerste ronde

          1. Bestuurlijk samenwerken: schaalvergroting en fusie van schoolbesturen - Teunis Wagenaar interim en advies
          2. Van koers naar lespraktijk: naar een concreet en richtinggevend schoolplan - Marianne van Teunenbroek & Puk Witte (Sardes)
          3. Schoolontwikkeling in dialoog - Saskia Tjepkema (Kessels Smit)
          4. De leerkracht van de toekomst (discussie-sessie) - Ewald van Vliet & Robert Vietor
          5. Bestuurlijk handelen: schaken op drie borden tegelijk - Yvonne de Haas & Bart Schipmölder (NSO-CNA)
          6. Lean in het primair onderwijs: werkdruk verlagen door efficiency te verhogen - Riegholt Hilbrands (Lean Management Instituut)

12.30 Lunch 

13.30 Keynote Wouter ’t Hart (auteur en organisatie adviseur): Wat is de bedoeling van het schoolbestuur?

14.30 Pauze 

15.00 Deelsessie tweede ronde 

          1. Bestuurlijk samenwerken: schaalvergroting en fusie van schoolbesturen - Teunis Wagenaar interim en advies
          2. Van koers naar lespraktijk: naar een concreet en richtinggevend schoolplan - Marianne van Teunenbroek & Puk Witte (Sardes)
          3. Schoolontwikkeling in dialoog - Saskia Tjepkema (Kessels & Smit)
          4. De leerkracht van de toekomst (discussie-sessie) - Ewald van Vliet & Robert Vietor
          5. Bestuurlijk handelen: schaken op drie borden tegelijk - Yvonne de Haas & Bart Schipmölder (NSO-CNA)
          6. Lean in het primair onderwijs: werkdruk verlagen door efficiency te verhogen - Riegholt Hilbrands (Lean Management Instituut)

16.00 Afsluitende borrel 

Meer informatie over de keynotes en de deelsessies

 

Voor wie?

Schoolleiders, schoolbestuurders en  beleidsmedewerkers van schoolbesturen in het primair onderwijs.

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 335,- (incl. btw), inclusief lunch en koffie en materiaal. Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.
Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

 

Datum en locatie

Vrijdag 15 november 2019 van 9.00 tot 17.00
Cultuur- en congrescentrum Antropia in Zeist. Route naar Antropia

Aanmelden