3e landelijke vmbo-mbo conferentie

28 november 2019

Al jaren staat samenwerking tussen vmbo en mbo op de beleidsagenda. Nieuwe plannen van het ministerie van OCW gaan echter verder. Want ‘sterk beroepsonderwijs’ zet in op doorlopende leerroutes in àlle regio’s. Dat betekent dat iedereen nadenkt over bijvoorbeeld doorstroomdossiers en gemeenschappelijke docententeams. En het gaat niet alleen over niveau 1 en 2 maar nu ook over mbo 3 en 4.

Kortom, het wordt nu serieus. Veel regio’s zijn al druk bezig om die integratie vorm te geven, in heel veel verschillende netwerken. In andere regio’s is men nog zoekende. Maar dat het een belangrijk thema is, dat is wel duidelijk. Een vraag die blijft terugkomen is: hóe dan samenwerken en integreren? Kan de geïntegreerde beroepskolom eigenlijk wel ontstaan met behoud van het vmbo-examen? Zijn vmbo-leerlingen niet te jong voor het mbo? En wat is onze zeggenschap als school of bestuur? Kunnen we deze ontwikkeling wel overlaten aan ‘de regio’? Wat zijn belangrijke factoren bij samenwerken en integreren?

In deze derde landelijke conferentie over de samenwerking tussen vmbo en mbo gaan we in op het hoe van samenwerken en integreren. Wanneer kies je voor het één of het ander? Wat is in het belang van de leerling en de student? En wat betekent de keuze voor het curriculum, de samenwerking tussen docenten, voor de afstemming met andere ketenpartners? Welke goede voorbeelden zijn er?

Een dag waar u vraagstukken die spelen binnen uw school, bij uw bestuur en  medezeggenschapsraden kunt toetsen aan ervaringen en reeds opgedane inzichten.

 

Programma

09:45 uur   Opening plenaire zaal
10:00 uur   Welkomstwoord en toelichting op het programma door uw dagvoorzitter Inez Groen
10:10 uur   Marc Vermeulen - Gevraagd: herkenbaar beroepsonderwijs
                  Koen Janssen & Tessa van Dorp - Sterk beroepsonderwijs
11:10 uur Ochtendpauze koffie/thee en bezoek aan de informatiestands
11:40 uur Deelsessies in de ochtend
12:40 uur Uitgebreide lunch
13:40 uur Edwin Kaats - Organiseren tussen organisaties: het ambacht van samenwerking
                Robin van Galen - De kunst van samenwerken is … teamwork
14:40 uur Middagpauze koffie/thee en bezoek aan de informatiestands
15:10 uur Deelsessies in de middag
16:00 uur Start uitgebreide borrel & gezellig napraten
17:00 uur Afsluiting van de conferentie

 

Voor wie?

Deze dag is zeker ideaal als studiedag voor het gehele team! Er zijn:

  • inspirerende sprekers, zoals Marc Vermeulen, Edwin Kaats en Robin van Galen....;
  • verhelderende bijdragen over het landelijk beleid door Tessa van Dorp en Koen Janssen....
  • informatieve deelsessies waarin het hoe van samenwerken en integreren centraal staat;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

Datum en locatie

Donderdag 28 november 2019.
Conferentiecentrum Hart van Holland te Nijkerk, Berencamperweg 12, 3861 MC in Nijkerk.

 

Aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier