Startconferentie Durven Experimenteren

12 november 2019

 

Bent u de schoolleider, docent of bestuurder die de match tussen vraagstukken uit de praktijk en toepasbare wetenschappelijke inzichten wil maken?
Durft u te experimenteren én wilt u - gesteund door die kennis - de experimenteerruimte opzoeken?
Kom dan naar de Startconferentie Durven Experimenteren op 12 november 2019 in Den Haag.

 

Praktijk en wetenschap

Sardes brengt op deze dag deskundigen uit de praktijk en onderzoekers samen om de match te maken tussen de praktijk en wetenschappelijke inzichten. Een dag waarop u in samenspraak en samenwerking de ruimte kunt nemen om te experimenteren. De startconferentie is bedoeld om samen het voortouw te nemen, het streven is deze werkconferentie jaarlijks te organiseren.

 

Aanleiding

Het rapport Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel (Onderwijsraad, februari 2019) is veel besproken in onze netwerken, dat was de aanleiding voor deze conferentie. Dit rapport expliciteert grote thema’s rond kwaliteit en gelijke talenten-gelijke kansen die van belang zijn voor alle lagen van ons onderwijs, bijvoorbeeld:

-          Het creëren van integrale voorzieningen voor 0-12 jaar

-          Een nieuwe aanpak rond selectie tussen PO en VO en de vroegtijdige differentiatie

-          Het bieden van beroepsgerichte oriëntatie- ook in algemeen vormend onderwijs

-          Permanente educatie als onderdeel van het stelsel

 

Programma

9.30-10.00

Ontvangst & registratie

 

10.00-10.30

Opening

Keynote Robert-Jan Simons
Emeritus-hoogleraar, voormalig directeur Nederlandse School voor Onderwijsmanagement

Robert-Jan Simons

10.30-11.00

 

 
 

11.00-11.30

Eddie Denessen
Bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden, Universiteit Leiden

Over differentiatie en kansen. Hoe kunnen we recht doen aan alle leerlingen?

 Pauze

Eddie Denessen

11.30-12.30

 

 

  

 

 

 

12.30-13.30

Mark Levels
Hoogleraar Maastricht University Health, Education and Work

Maria Jansen
Bijzonder hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid, Maastricht University

Gezondheidsproblemen zijn ongelijk verdeeld over sociale klassen en zijn een voorspeller voor onderwijskansen. Hoe kan een integrale aanpak jeugd-onderwijs-gezondheid zorgen voor gelijke kansen voor gelijke talenten.

Lunch

Mark Levels

Maria Jansen

13.30- 14.00

 

Keynote Bert Nelissen
Voorzitter CvB INNOVO

Bert Nelissen

14.00-15.00

 

 

 

 

  

15.00

Rolf van der Velden
Hoogleraar Maastricht University, directeur ROA

Ewald Weiss
Voorzitter CvB Stichting Progresso

Beroepsgerichte oriëntatie, ook voor Havo/Vwo. De relatie onderwijs- arbeidsmarkt, een verkenning van Permante Educatie binnen het stelsel.

Hapjes, drankje en afspraken maken

Rolf van der Velden

Ewald Weiss 

 

Voor wie?

Voor schoolleiders, bestuurders en docenten uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo-instellingen.

 

Datum en plaats

De startconferentie Durven Experimenteren vindt plaats op dinsdag 12 november 2019 in het Hofstad Lyceum in Den Haag.

Vanaf Den Haag CS tram 3. Voor de route, klik hier.

 

Aanmelden

Inschrijven kan via de aanmeldknop onderaan deze pagina.

 

Inschrijvingsvoorwaarden

Deelname aan de conferentie bedraagt € 250,- per persoon (incl. btw), inclusief lunch en consumpties. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits van te voren aan de organisatie gemeld. Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren.

 

Aanmelden