Onderwijshuisvesting als instrument voor beter onderwijs

09 december 2019

Werkt uw gemeente ook aan goede onderwijshuisvesting? Heeft uw bestuur de zorg voor goede huisvesting? Is beheer en exploitatie ook een opgave? Ziet u goed ontwerpend onderzoek ook als een meerwaarde? Is planvorming een last of een uitdaging? 

Voor veel gemeenten en schoolbesturen is onderwijshuisvesting geen alledaagse bezigheid. Maar als je aan de slag gaat met een nieuw gebouw of een verbouwingsopgave, komt er veel bij kijken. Het proces moet in goede banen worden geleid, er zijn technische en juridische vragen, maar het is ook fijn om een goed plan te hebben. En er zijn heel veel keuzes te maken. 

Sygma, Ruimte KO, Bureau Mevrouw Meijer en Sardes organiseren samen een inspirerende middag om elkaar weer eens goed te informeren over de onderwijshuisvesting. 

 

Programma

13.00 Opening en welkom

13.05

 

 

Onderwijshuisvesting en bekostiging: even opfrissen
door Jan Schraven (Ruimte OK)
Jan Schraven schetst het kader: hoe zit het ook al weer met het onderwijsrecht en bekostiging, met name scholenplanning en onderwijshuisvesting. Aan de orde komen: financiering onderwijs vastgoed, doordecentralisatie en eigendomsverhoudingen brede scholen.

13.35

 

 

 

Beheer en exploitatie – wat gebeurt er allemaal?
door Bert Fransen (Sygma, Eindhoven)
Sinds 2002 adviseert Sygma overheden en maatschappelijke instellingen op het gebied van bouwen, huisvesting en facilitair management. Het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt in het primair en voortgezet onderwijs inclusief de partners waarmee onderwijsinstellingen samenwerken en -wonen.
Wat zijn ervaringen van andere gemeenten en in verschillende projecten? 
Wat zijn gebruikelijke (en mogelijk ook redelijke) vierkante meterprijzen in de huur?
Hoe gaan we de exploitatie goed regelen? 

14.15 Pauze

14.30

 

 

 

De meerwaarde van ontwerpend onderzoek
door Wilma Kempinga (Bureau Mevrouw Meijer)
Naast de twee keuzes ‘sloop en nieuwbouw’ zijn er nog veel meer mogelijkheden, maar die worden meestal niet goed in beeld gebracht. Bureau Mevrouw Meijer doet dat wel en kijkt ook naar renovatie, uitbreiding en transformatie van bestaande scholen. Ontwerpend onderzoek is een werkwijze waarbij met meerdere architecten eenzelfde opgave wordt verkend, waardoor de opdrachtgever meer ruimtelijke keuzes krijgt. Dat draagt bij aan de kwaliteit van het ontwerp. Wilma Kempinga licht dat toe.

15.10

 

 

Het IHP als proces en als besluitvormingsdocument
door Frank Studulski (Sardes)
Over het IHP is veel discussie. Het is inhoudelijk veranderd, maar er wordt ook naar gestreefd om het wettelijk te verplichten. Een plan is een communicatie instrument, maar wordt dat ook zo ervaren? 

15.45

Discussie 

16.30 Afsluiting met een netwerkborrel


Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren van gemeenten die onderwijshuisvesting in portefeuille hebben, en schoolbesturen die begaan zijn met de eigen onderwijshuisvesting – andere belangstellende ook welkom natuurlijk. 

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 180,- (incl. btw), inclusief lunch en koffie en materiaal. Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

 

Datum en locatie

Maandag 9 december 2019 van 13.00-16.30 uur.
Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht

Aanmelden