Quickstart IKC

07 april 2022

Wordt uw school een IKC?
Wilt u een goede planning maken?
Wilt u zich verdiepen in het hoe, wat en waarom van het IKC?

Samen een IKC ontwikkelen is een kunst apart. Ouders geven aan dat het wel handig zou zijn als de kinderopvang bij de school zit, maar je wilt als opvang en onderwijs ook meerwaarde bieden. En hoe pak je dat aan? Het zijn toch twee verschillende culturen? 

Er zijn allerlei vraagstukken op te lossen: wet- en regelgeving, wat te doen met de Cao’s, teamvorming, huisvesting, een kindcentrumraad, personeel, een goede visie maken, het leiderschap en ga zo maar door. Wat komt eerst en wat kan later? 

Het IKC is misschien een manier om je te onderscheiden van de buurschool, maar het is tegelijkertijd een voorziening die bij de maatschappelijke ontwikkeling van vandaag hoort. Er worden bijna geen scholen meer zonder kinderopvang gebouwd. Hoe ontwikkel je een IKC dat recht doet aan de wensen en inbreng van alle betrokken partijen?

Aanmelden 

 

Programma

Op deze verdiepingsdag komen in sneltreinvaart verschillende aspecten van IKC-vorming aan bod. We geven geen overzicht van het beleid meer. Dat kunt u nalezen in het Handboek kindcentra.

Waar gaan we wel op in? 
Organisatie
De rol van de leidinggevende 
Visie en doorgaande lijnen 
Procesontwikkeling 
Teamontwikkeling 
Planvorming 
En voorts is het programma ook vraaggericht ingericht: uw vragen komen aan bod. 

Sardes heeft veel ervaring met de ontwikkeling van kindcentra, zoals:
praktijkbegeleiding 
beleidsontwikkeling en voorzieningenplanning 
scholing  
brede school ontwikkeling 
schrijven van verschillende publicaties: Het rapport Op weg naar het kindcentrum (2010), Nieuwe trends in brede scholen kindcentra (2012) en het Handboek kindcentra (2017). 

Alle deelnemers ontvangen het Handboek kindcentra (2017). 

De dag wordt verzorgd door Frank Studulski en Puk Witte 

 

Voor wie?

Deze verdiepingsdag is speciaal voor professionals uit onderwijs en opvang, directeuren van basisscholen, stafmedewerkers van het bestuur, managers van opvang.

Voor gemeenten organiseren we de bijeenkomst Uw gemeente en IKC-vorming

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 249,- (incl. btw). Via de button hieronder komt u in onze webshop, daar kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld. 

Aanmelden 

 

Datum en locatie

Datum: 7 april 2022

Tijd: 10:00-16:00 uur

Locatie: op locatie of digitale bijeenkomst, afhankelijk van geldende maatregelen

Meer weten?