Gelijke kansen, goede schooladviezen

20 januari 2021

Virginia zit in groep 8. Haar schooladvies is vmbo-t/havo, haar eindtoets geeft reden dat bij te stellen naar havo. Virginia is een stil en wat onzeker meisje. Haar moeder heeft een administratieve functie. Haar vader is buiten beeld. De leerkracht twijfelt of ze het advies zal bijstellen.

De vroege selectie voor het voortgezet onderwijs is een pijnpunt voor kansengelijkheid. Op jonge leeftijd worden kinderen ‘voorgesorteerd’ en de IvhO laat steeds zien dat leerlingen met laag opgeleide ouders daarbij onevenredig vaak te lage adviezen krijgen. Een goed afgewogen schooladvies is enorm belangrijk. Begin volgend jaar start u weer met het adviesproces en dan volgt na de eindtoetsen ook nog de vraag of het advies bijgesteld moet worden. Werkt u in het vo dan hoopt u dat leerlingen bij u op de goede plek zijn en vraagt u zich misschien soms af hoe het advies tot stand kwam.

Hoe komt een goed overwogen, passend en eerlijk schooladvies tot stand? Welke rol hebben ouders daarbij? Op deze vragen gaan we in tijdens onze bijeenkomst op 20 januari. Komt u ook?

 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst gaan we eerst in op het thema kansengelijkheid, de rol hierin van het schooladvies en hoe dit verdere (school-)loopbaan van leerlingen kan beïnvloeden. We bespreken onderzoek waaruit blijkt hoe schooladviezen toch vaak negatief uitpakken voor leerlingen uit een gezin met een lagere sociaal-economische achtergrond. In het tweede uur gaan we aan de hand van casuïstiek zelf aan de slag. Welke dilemma’s komen we tegen als we aan de slag gaan met het schooladvies. Hoe kunnen we onze adviezen zodanig vormgeven dat alle kinderen kansen krijgen?

 

Inleiders

Sandra Beekhoven en Puk Witte brachten de Sardes Special 'Naar de middelbare: de overstap van po naar vo' uit in november 2019. Zij belichtten dit thema vanuit verschillende invalshoeken: de keuze-mogelijkheden, passend onderwijs, de samenwerking en de overgang en het schooladvies. Tijdens deze middag gaan ze dieper in op het schooladvies. Deze bijeenkomst is een uitgebreide versie van bijeenkomsten die we vaker in het land organiseren voor schoolbesturen en is ontwikkeld samen met Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs (Sardes leerstoel).

U kunt alvast meer lezen hierover in het artikel Niet vroeg selecteren, maar kansen creëren uit de Sardes Special Naar de middelbare. 

 

Voor wie

Schooldirecteuren, beleidsmedewerkers, bovenbouwcoördinatoren en leraren groep 8 uit het po en afdelingsleiders onderbouw (brugklascoördinatoren) uit het vo.

 

Aanmelding en kosten

Kosten voor deze bijeenkomst bedragen slechts € 35 (inclusief Sardes Special Naar de middelbare). Meld u aan via onze webshop, die bereikt u via de button hieronder.

 

Datum en locatie

Woensdag 20 januari, van 14:00 - 15:30 uur, via Microsoft Teams.

Meer weten?