Online bijeenkomst: Effectief aan de slag met het NPOnderwijs

25 mei 2021


Fijn dat er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs geld beschikbaar is om corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Maar als school(bestuur) in het primair onderwijs moet je daarvoor wel zelf actie ondernemen en dan loop je al snel tegen vragen aan. Waar kunnen we het beste op inzetten? Welke interventies zijn het meest effectief bij onderwijsachterstanden? Wat staat ons te wachten en wat staat ons te dóen? Kom voor antwoorden op deze vragen naar de gratis, online bijeenkomst ‘Samen onderwijs versnellen’ op 25 mei 2021. Daarin presenteren we de route én hulpmiddelen waarmee je aan de slag kunt. Van harte welkom!

Bij scholen is de wens groot om het onderwijs duurzaam te verbeteren. De coronacrisis biedt een unieke kans voor ‘duurzame renovatie’, zegt ook de Inspectie van het Onderwijs in de onlangs gepubliceerde Staat van het Onderwijs. Met het Nationaal Programma Onderwijs biedt de overheid de middelen om deze verbeteringen te realiseren. Op korte termijn, om eventuele vertragingen in te lopen, maar ook op langere termijn, om in te zetten op duurzame schoolontwikkeling.

Hoe maken we een goede keuze voor effectieve interventies?

Het idee is dat scholen zelf een analyse maken van de verbeteringen die nodig zijn op leerling- en schoolniveau. Op basis van die analyse kunnen scholen straks op een zogeheten ‘menukaart’ een lijst van effectieve interventies kiezen. Dat vraagt dus nogal wat van scholen. Waar te beginnen? Waar kun je het beste op inzetten? Waar liggen kansen en welke knelpunten zijn er op te lossen? En hoe pak je dit aan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt? Hoe doen andere scholen of besturen dat? Hoe pakken we het gezamenlijk op en wat is de rol van het bestuur en de gemeente?

Het CAOP, Sardes en Kennisland helpen je graag op weg vanuit onze gezamenlijke expertise. Samen met schoolbesturen en gemeenten gaan we aan de slag om het verschil te maken voor leerlingen in het primair onderwijs. Op dinsdag 25 mei organiseren we een bestuurlijke ontmoeting voor bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs die werken aan het Nationaal Programma Onderwijs en gaan we in op deze vragen en meer. 

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor iedereen in het primair onderwijs die aan de slag gaat met de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Zoals schoolbestuurders, schoolleiders, HRM’ers en (gemeentelijke) beleidsadviseurs met onderwijs(kwaliteit) in hun portefeuille.


Praktische informatie

De online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 mei van 16.00 tot 17.15 uur. Na aanmelding ontvang je kort voor de bijeenkomst een link waarmee je kunt deelnemen.


Alliantie Samen onderwijs versnellen

Met de alliantie Samen onderwijs versnellen willen Sardes, het CAOP en Kennisland scholen, besturen en gemeenten zoveel mogelijk verbinden, ondersteunen en ontzorgen. We vormen regionale netwerken waarmee onderwijsvraagstukken in de regio makkelijker aangepakt kunnen worden. We kunnen helpen om de samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en andere partijen vorm te geven. We bieden een eigentijds kennisplatform met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. In Leerlabs kun je ervaringen en kennis uitwisselen met andere scholen, experts en beleidsmakers. Verder bieden we adviesmodules (zoals de schoolscan) die aansluiten bij de inhoud en planning van het Nationaal Programma Onderwijs.


Meer informatie

Heb je vragen over de bijeenkomst? Daarvoor kun je terecht bij Mieke van den Berg van het CAOP.

E. m.vandenberg@caop.nl
T: 070 367 58 33
M: 06 127 661 45