Conferentie over Taal & Gezondheid

22 september 2021


Wanneer taal een probleem is voor je gezondheid

De helft van de zorgprofessionals in Noord-Nederland voelt zich onvoldoende toegerust om laaggeletterdheid te herkennen en hier mee om te gaan. Dit blijkt uit het recente onderzoek van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Sardes binnen het programma Zorg voor Basisvaardigheden, waarbij de zorgprofessional gevraagd is naar de uitdagingen omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten.

Daarnaast geeft het merendeel van de respondenten aan niet te weten waar zij laaggeletterde cliënten naar kunnen doorverwijzen. Het herkennen van een laaggeletterde cliënt vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid en er is concrete informatie nodig over het omgaan met en het doorverwijzen van laaggeletterde cliënten. 

Uitnodiging interactieve conferentie 

Op woensdag 22 september 2021 organiseren HANNN en Sardes binnen het programma Zorg voor Basisvaardigheden, een interactieve conferentie over Taal & Gezondheid. 

Maurice de Greef en Machteld Huber zijn twee gerenommeerde sprekers op het terrein van laaggeletterdheid en gezondheid. Maurice de Greef is Hoogleraar Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden, Machteld Huber is grondlegger van het Positieve Gezondheid gedachtegoed. Samen met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals richten zij zich deze bijeenkomst op de vraag: ‘Wanneer is taal een probleem voor je gezondheid?’ 

De toegang tot deze conferentie is gratis. U kunt zich aanmelden via www.hannn.eu/taalconferentiegroningen Er zijn een beperkt aantal plaatsen in de zaal beschikbaar, rekening houdende met de dan geldende maatregelingen. De conferentie is ook via een livestream te volgen.

Datum
Woensdag 22 september

Locatie
Forum Groningen
Nieuwe Markt 1, Groningen

Programma
13.00 uur Inloop
13.30 uur Opening
13.40 uur Interactieve conferentie: Taal & Gezondheid
15.45 uur Netwerkborrel 

Dagvoorzitter Hans Christiaanse

Aanmelden
Graag aanmelden via: www.hannn.eu/taalconferentiegroningen