Executieve functies en zelfsturing, zoals geconcentreerd werken, uitstellen van behoefte, ontwikkelen van werkgeheugen, zijn naast de beheersing van taal en rekenen belangrijke voorspellers van schoolsucces. De hersenen van jonge kinderen zijn extra gevoelig voor het ontwikkelen hiervan. Met een goede zelfsturing  kunnen kinderen beter spelen en werken, hun werk beter plannen, en laten ze zich minder afleiden door allerlei prikkels. Dat levert meer effectieve speelleertijd op.

 

Onze diensten

Sardes biedt scholing en studiemiddagen aan over executieve functies.
Ook bieden we trajecten op maat, bijvoorbeeld samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, of kinderopvangorganisaties.

 

Onze projecten

De Kleine Kapitein is een training die leidsters en leerkrachten leert de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen te stimuleren. In opdracht van de gemeente Breda biedt Sardes, samen met Edux, de training aan negen clusters van voorscholen en scholen aan. In een voorgesprek zijn vragen verkend, waardoor de leerstof goed aansluit bij de praktijk en beter geborgd wordt. Daarna volgt een coachingstraject. Gedurende een klein half jaar krijgen de clusters de tijd om aan de slag te gaan met het stimuleren van zelfsturing in hun eigen groepen. Daarna vinden er observaties en coachingsbijeenkomsten plaats. Lees meer 

The Little Captain and the Great Calm Sea. Onder deze naam organiseerde Sardes op 20 en 21 november samen met de Neohumanist Education Association (AEN) uit Roemenië een Peer Learning Activity. Samen met een aantal andere leden van ISSA uit Servië, Kroatië, Turkije en Groot-Brittannië, verkenden we de dwarsverbanden tussen executieve functies en zelfsturing (de Sardes-training van de Kleine Kapitein) en yoga en mindfulness met jonge kinderen (de inbreng van AEN). Lees meer