IKC en brede school

Samenwerken om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten, dat is waar het bij het integraal kindcentrum (IKC) en bij de brede school om draait. Het IKC is een integrale organisatievorm waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs zo veel mogelijk samen gaan omdat het kind centraal staat. De brede school wil een krachtige en rijke omgeving creëren waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Deze werkwijze heeft veel raakvlakken met schakelklassen, de invoering van onderwijstijdverlenging en de brede school academie.

Ongeveer 25% van de basisscholen is een brede school, het IKC is in opkomst. Steeds vaker zijn de samenwerkende organisaties onder één dak gehuisvest, wat de samenwerking kan vergemakkelijken. Het is een uitdaging om de betrokken partijen samen te laten komen tot doelstellingen waar de kinderen meerwaarde van ondervinden.


Onze diensten

Beleidsontwikkeling en evaluatie: Sardes begeleidt gemeenten, besturen, scholen en instellingen bij beleidsontwikkeling, visie-vorming, planvorming en evaluatie. Bij integrale beleidsontwikkeling kijken we ook naar raakvlakken met zorg, krimp en harmonisatie als die een rol spelen in de beleidsontwikkelingen.

Organisatieontwikkeling: voor locaties bieden we ondersteuning bij het ontwikkelen van de organisatie van de brede school of het IKC. Dat doen we vaak met verschillende partijen op een interactieve manier, zodat de betrokkenheid wordt vergroot.

Scholing: Sardes biedt ook workshops op maat over de Brede school en het IKC en masterclasses IKC. Klik hier voor een overzicht van ons scholingsaanbod.

Onze projecten

Advisering gemeente: in een gemeente ondersteunen we de regievoerder IKC-vorming, waarbij aspecten van krimp harmonisatie, huisvesting en planvorming worden meegenomen.

Advisering schoolbestuur: Sardes adviseert een schoolbestuur dat de ambitie heeft uitgesproken om IKC’s te ontwikkelen: hier gaat het om een mix van zeer praktische uitwerking én strategische afwegingen van het schoolbestuur.

Het Kenniscentrum Kindcentra bundelt en ontwikkelt kennis over en doet onderzoek naar het kindcentrum. We ondersteunen besturen, gemeenten, scholen kinderopvang bij de ontwikkeling naar kindcentra. Lees meer.

Sardes is betrokken bij de Werkplaats Kindcentra: met een aantal andere organisaties wordt aan de hand van casus-vraagstukken gezocht naar problemen in uit de praktijk.

 

Meer lezen?

Handboek Kindcentra

De gemeente en integrale kindcentra

Handboek Brede School 0-12 jaar

Ontwikkelinstrument IKC