Kwaliteit van VVE

Investeren in ontwikkelingskansen van jonge kinderen loont. Daarom is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een van dé kernthema’s van Sardes. Vanaf het allereerste begin is Sardes nauw betrokken geweest bij VVE, zowel op landelijk als lokaal niveau. Sardes biedt ondersteuning bij de inrichting, uitvoering en evaluatie van kwalitatief hoogwaardige VVE.

 

Visieontwikkeling voor gemeenten

Sardes ondersteunt gemeenten en de uitvoerende partners bij de ontwikkeling en uitvoering van VVE. De insteek verschilt per project. Denk aan de ontwikkeling van een convenant met resultaatafspraken, het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstvisie of advies over de opzet van een doorgaande lijn in een integraal kindcentrum.

 

Kwaliteitsmeting VVE

Een objectieve kwaliteitsmeting geeft gemeenten en voor- en vroegschoolse organisaties zicht op waar zij nu staan wat betreft de kwaliteit van hun aanbod. Een team van experts brengt de VVE-kwaliteit in kaart aan de hand van bronnenonderzoek, observaties op de werkvloer en aanvullende interviews. Daarbij stelt Sardes zich op als critical friend: in onze rapportages wijzen we niet alleen op verbeterpunten, maar geven we ook concrete tips en adviezen en benoemen de voorbeeldpraktijken die we tegenkomen.

 

Onze opdrachtgevers

Sardes werkt samen met o.a. de gemeenten Haarlem, Enschede, Alkmaar, Zevenaar en Amersfoort aan de kwaliteit van VVE.