Sardes-Leespluim

 

De Sardes-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. De doelgroep van de Leespluim bestaat uit professionals die met jonge kinderen werken in de kinderopvang en het onderwijs, studenten in opleiding, ouders, grootouders en natuurlijk ook de kinderen zelf. Doelstelling is kinderen vertrouwd te maken met boeken en lezen. Een onafhankelijke jury houdt bij de beoordeling rekening met de inzetbaarheid van de boeken in opvang en onderwijs.


Leespluim

De eerste Leespluim werd uitgereikt in september 1984, op initiatief van het tijdschrift Bobo. Vanaf 2018 is de Leespluim ondergebracht bij Sardes. Om de Leespluim breed in te kunnen zetten in de praktijk van kinderopvang, VVE en onderbouw basisonderwijs worden bij de bekroonde boeken activiteiten uitgewerkt.

 

De Leespluimjury

De jury bestaat uit Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Anja de Rek, Irma Land (Leesbevordering/Edutainment), Judith Hessels (OBA Amsterdam), Kees Broekhof (Sardes), Lia Reedijk (De Utrechtse Kinderboekwinkel), Marijke Bos (Stichting Lezen/Boekstart), Trude van Waarden en Andrea Visser (lerarenopleider, Marnix Academie Utrecht).

De jury streeft ernaar om op basis van vastgestelde beoordelingscriteria een verantwoorde keus te maken uit het brede aanbod van (prenten)boeken dat in Nederland en Vlaanderen wordt uitgegeven.

 

Beoordelingscriteria

12 gouden tips voor het voorlezen in de kinderopvang