Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is meer dan voorlichting over de vervolgopleiding. Goede LOB voorkomt teleurstellingen bij leerlingen en ouders en ook uitval.
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is niet verplicht maar wel een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het begint al op de basisschool, met een goede verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Ook na het voortgezet onderwijs volgen belangrijke keuzes voor de leerling.


Onze diensten

Onderzoek: Sardes doet onderzoek naar leerlingstromen, de beleving / ervaringen van leerlingen, en schoolkeuze procedures. Daarnaast ondersteunt Sardes scholen bij het ontwikkelen van een modern en gedegen Loopbaanoriëntatie en begeleidingstraject.

 

Onze projecten

Onderzoek naar onderwijsbeleving: in Amsterdam Zuidoost onderzocht Sardes de onderwijsbeleving van jongeren in het VO en in het MBO. Jongeren werden zelf ingezet als mede-onderzoekers. In speciale sessies met directies en personeel van de afzonderlijke scholen besprak Sardes welke lessen getrokken konden worden uit de bevindingen.

LOB-model: in opdracht van het Ministerie van OCW stelde Sardes samen met scholen voor het voortgezet onderwijs een praktisch LOB-model op waarmee vmbo-scholen het loopbaanleren binnen het intersectoraal programma kunnen implementeren. Voor de bovenbouw havo/vwo ontwierp Sardes een LOB-kader.