Een mentor kan de kansen op schoolsucces vergroten. Een steuntje in de rug om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, om leerlingen beter toe te leiden naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, of loopbaanbegeleiding te bieden.

 

Onze diensten

Sardes begeleidt de opzet en invoering van nieuwe mentoringprogramma's (in opdracht van gemeenten, scholen of lokale instellingen) en voert evaluatieonderzoek uit. Tevens ondersteunen wij bestaande mentoringprojecten. We verzorgen bijvoorbeeld trainingen voor mentoren of coachingsprogramma's voor projectleiders van mentoringprogramma's.

 

Onze projecten

Onderhouden van het landelijke Kennispunt Mentoring
Ontwikkelen van programma's en handreikingen (bijvoorbeeld Leerlingen Ondersteunen Leerlingen en het Landelijk ondersteuningsprogramma mentoring)