Nieuwkomersonderwijs

• Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij het organiseren van
   onderwijs voor nieuwkomers?
• Is uw gemeente/regio voorbereid op veranderingen in het aantal nieuwkomers
   dat naar school moet?
• Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers slagen in het reguliere onderwijs?
• Wat bieden we aan voor nieuwkomerspeuters en hoe realiseren we dat?
• Wat zijn de voordelen van het regionaal organiseren van nieuwkomersonderwijs
   en is dit ook voor uw gemeente of regio een uitkomst?

De toestroom van nieuwkomers hangt af van internationale ontwikkelingen. Ontwikkelen van een duurzaam en regionaal beleid kan dan een uitkomst bieden.


Onze diensten

Sardes helpt gemeenten om beleid te ontwikkelen waarmee u voorbereid bent op de toekomst en in kunt spelen op eventuele veranderingen in het aantal nieuwkomers. Wij bieden maatwerk in procesbegeleiding, onderzoek en advies voor de specifieke situatie bij uw gemeente.Het uiteindelijke doel is: pedagogisch en didactisch hoogwaardig nieuwkomersonderwijs bieden waar uw gemeente of regio trots op kan zijn.

Uitgangspunt van Sardes is: continueren wat de toets van duurzaamheid kan doorstaan, en vernieuwen of vervangen wat dat niet kan. U begint meestal niet bij nul. Er is al veel gedaan, en er zijn oplossingen voor de kortere of de langere duur die nu al uitgevoerd worden. Het vijfstappenschema helpt hierbij.

 


Onze projecten

Procesbegeleiding: Sardes begeleidt en adviseert gemeenten bij het organiseren en borgen van nieuwkomersonderwijs.

Onderzoek: Sardes zet integrale onderzoeksmethoden in en combineert dit met van openbare databronnen. Dit levert een helder beeld op van de situatie en de mogelijkheden in uw gemeente. Wat wordt er aan nieuwkomers aangeboden in de regio? Wat zijn mogelijkheden voor samenwerking? Hoe ontwikkelt de nieuwkomersgroep zich in uw gemeente? Zo inventariseerde Sardes het aanbod voor peuters in gemeenten met een AZC. Uit de inventarisatie bleek dat slechts 1/3 een aanbod voor peuters heeft. Lees hier meer.

Publicaties:
Organiseren van nieuwkomersonderwijs - anticiperen op aanbod (verwacht: okt.'17)
Deze publicatie geeft een overzicht van de succesfactoren, de uitdagingen, de afspraken en de ontwikkelingen in het regionaal organiseren van nieuwkomersonderwijs. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis van beleid en wetenschappelijke inzichten breekt deze publicatie een lans voor duurzame, regionale oplossingen op het gebied van nieuwkomers onderwijs. Daarnaast geeft het een beeld van hoe onderwijs aan nieuwkomers regionaal georganiseerd kan worden.

Handreikingen peuteraanbod
Naar aanleiding van een inventarisatie in azc’s naar het peuteraanbod schreef Sardes twee handreikingen over peuters in asielzoekerscentra: een voor gemeenten en een voor kinderopvangorganisaties.

Bijeenkomsten: Sardes organiseert regelmatig bijeenkomsten over het organiseren van nieuwkomersonderwijs. Op bijeenkomsten bieden wij verdieping en is er ruimte om met collega gemeenten in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Zie hier de agenda voor geplande bijeenkomsten.

 

Meer lezen?

Anticiperen op een aanbod? Naar effectief taalonderwijs voor nieuwkomerskinderen in het onderwijs - Tijdschrift Les, oktober 2017

Ex-vluchtelingenkinderen op jouw school: werk aan een goede start - oktober 2017

Organiseren van nieuwkomersonderwijs - anticiperen op aanbod 

Handreiking voor gemeenten peuters - juli 2016

Handreiking voor kinderopvangorganisaties - juli 2016

Oproep tot regionale samenwerking nieuwkomersonderwijs van OCW

Advies van de onderwijsraad over nieuwkomersonderwijs - 2017

Verslag Ontwikkelingsgericht aanbod voor asielzoekerspeuters in Nederland. 

Verslag Bijeenkomst Asielzoekerspeuters (02/02/2016) 

Rijksoverheid over educatief aanbod voor asielzoekerspeuters