OAB-doelgroepscan

Vanaf 1 januari 2019 is het onderwijsachterstandenbudget van uw gemeente gebaseerd op de nieuwe gewichtenregeling. De nieuwe regeling gaat uit van vijf indicatoren (opleidingsniveau, herkomstland, verblijfsduur in Nederland, opleidingsniveau moeders op school en schuldsanering).

 

Scherp en snel zicht op de impact van de nieuwe gewichtenregeling

De OAB- doelgroepscan van Sardes biedt scherp zicht op wat de nieuwe regeling voor uw gemeente betekent. De scan toont u het verschil tussen de oude en nieuwe regeling: wat verandert er? Ook laat de scan u zien op welke plekken in uw gemeente de onderwijsachterstanden het grootst zijn: op welke scholen, bij welke besturen, en in welke wijken en buurten?

De uitkomsten geven we weer in toegankelijke tabellen en infographics, voorzien van een heldere uitleg. De OAB-doelgroepscan van Sardes kan worden ingezet als onderlegger voor uw overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.

 

Hoe kunt u de OAB-doelgroepscan benutten?

De OAB-doelgroepscan biedt inzicht waar (scholen, wijken, buurten) de onderwijsachterstanden in uw gemeente het grootst zijn. Op basis van deze informatie kunt u bijvoorbeeld beter antwoord geven op de volgende vragen:
- Zitten in de voorzieningen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (zoals VVE en schakelklassen) in uw gemeente op de juiste plek?
- Zijn er plekken waar de voorzieningen geïntensiveerd moeten worden? Of juist vice versa?
- Worden de juiste kinderen geïndiceerd en toegeleid? Sluiten de huidige indicatiecriteria aan  bij de nieuwe kijk op onderwijsachterstanden?

 

Hoe gaat Sardes te werk?

Een adviseur van Sardes brengt eerst samen met u in kaart welke vragen, uitdagingen en ambities uw gemeente heeft. Wij maken de scan met gebruik van grote databestanden van het CBS en DUO en, indien nodig, van data uit uw gemeente. De gemiddelde doorlooptijd voor de OAB-doelgroepscan is twee weken. Een OAB-doelgroepscan voor uw gemeente kost € 2.520,- (excl. BTW).

 

 

Een voorbeeld

In bovenstaande gemeente zien we grote verschuivingen van gewichten (en dus middelen) op de verschillende schoollocaties. Wat betekent dit voor de voorzieningen? Bevinden deze zich nog wel op de juiste locatie? En is de juiste doelgroep nog wel in beeld?

 

Hoe verder? 

Wilt u weten welke peuters in aanmerking komen voor vve-ondersteuning op basis van een onvoldoende taalaanbod in de thuissituatie. Maak dan gebruik van VLOT - Vragenlijst Omgevingsanalyse Taalaanbod. VLOT is een instrument waarmee de JGZ op een betrouwbare manier onderzoekt welke peuters in aanmerking komen voor vve-ondersteuning op basis van onvoldoende taalaanbod in de thuissituatie. Vervolgens worden JGZ-verpleegkundigen getraind om dit instrument goed toe te passen waardoor elke peuter op dezelfde manier wordt beoordeeld. Lees hier meer over VLOT.

 

Onze opdrachtgevers

Sardes heeft al voor een heel aantal gemeenten een OAB-doelgroepscan gemaakt, zoals Alkmaar, Almelo, Almere, Urk, Heemskerk en Amersfoort.