Opbrengstgericht werken

Door nieuw wetenschappelijk onderzoek weten we steeds meer over het gericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Het vak van de jonge kind professional ontwikkelt zich sterk en biedt nieuwe uitdagingen om verder te professionaliseren. Opbrengstgericht werken is werken aan de kwaliteit van het onderwijs en VVE in het bijzonder.

 

Onze diensten

Sardes biedt een organisatie brede aanpak aan voor het leren, begeleiden en implementeren van opbrengstgericht werken. We starten bij de vraag van de opdrachtgever en sluiten daarop aan met een passende aanpak. Het meest effectief is een totale aanpak waarbij we werken aan een cultuur waarin opbrengstgericht werken door de hele organisatie wordt toegepast.

Onderzoek: naar een OGW-stand van zaken waarin de huidige werkwijze wordt gespiegeld aan een OGW-werkwijze. Hierna volgt een gesprek over de nog te nemen stappen.

Advies: Sardes begeleidt visietrajecten voor gemeentelijke werkgroepen om binnen de gemeente afspraken te maken over opbrengstgericht werken (in combinatie met interne kwaliteitszorg). 

Scholing: Sardes biedt een variatie aan trainingen op het gebied van OGW. Bijvoorbeeld een training Opbrengstgericht werken met jonge kinderen of een training In je kracht als coach, begeleiden van opbrengstgericht werken, werkbijeenkomsten Opbrengstgericht werken implementeren en een train-de-trainers bijeenkomsten, om een trainer op te leiden binnen een organisatie.

Ontwikkelen van instrumenten: Sardes heeft VHJK-kwaliteitskaarten ontwikkeld en een checklist voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten, voor coaches en voor gemeenten.

 

Onze projecten

Ontwikkelen trainingsmateriaal: Sardes heeft samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) trainingsmateriaal OGW met jonge kinderen ontwikkeld. We hebben train-de-trainers bijeenkomsten georganiseerd om de scholingsmaterialen te verspreiden. Sindsdien hebben we vele trainingen OGW aangeboden aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, adjunct managers, managers en intern begeleiders.

Bijeenkomsten en scholing
• Trainingen Kansen benutten met OGW voor pedagogisch medewerkers en
   wijkmanagers in Leiden, Weesp, Utrecht en Delft en op open inschrijving
• Trainingstraject voor een kinderopvangorganisatie in Rotterdam voor managers,
   coaches en pedagogisch medewerkers
• Training In je kracht als coach – begeleiden van OGW in Amsterdam en
   Den Haag
• Training voor docenten van het Albeda college: werkbijeenkomsten OGW en het
   ontwikkelen van het aanbod voor studenten OA, PW 3 en 4
• Inspiratiebijeenkomsten: samenwerken aan OGW met peuters
• Training OGW voor managers voor kinderdam Rotterdam

Implementatie OGW: Sardes ondersteunt o.m. gemeente Meppel, Maastricht en Leiden en initiële opleidingen (ROC en pabo’s) bij de implementatie van OGW. We gebruiken al deze ervaringen bij de uitvoering en organisatie van de trainingen en zorgen ook voor goede aansluiting op de leerbehoeften van de deelnemers en organisaties.

 

Meer lezen?

Kwaliteitskaarten op www.vhjk.nl