"Leertijdverlenging, zoals de zomerschool en naschools onderwijs, is een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en om hun leerresultaten te verbeteren."

 

Uitbreiding van de leertijd geeft bovendien mogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. Sardes voert verschillende projecten uit, zoals de zomerschool in Den Haag en de Brede School Academie in Utrecht en Zaanstad. Deze projecten laten zien dat veel kinderen ambitieus zijn en graag willen leren.

Erkende kwaliteit bij Sardes