"Kinderen die thuis worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, hebben betere onderwijskansen."

 

Daarom is het belangrijk dat gemeenten, scholen en opvangvoorzieningen samenwerken met ouders.  In de visie van Sardes begint ouderbeleid met het serieus nemen van ouders. Dat betekent: niet praten over ouders, maar praten met ouders. Dat is het uitgangspunt van alle activiteiten die Sardes op dit terrein uitvoert. Of het nu gaat om onderzoek, advisering, procesbegeleiding of deskundigheidsbevordering.

 

Erkende kwaliteit bij Sardes