Passend onderwijs

Wanneer het stof is neergedaald komen nieuwe vragen op. De eerste routines voor Passend onderwijs zijn ingezet, er komt tijd en energie om nu eens te kijken naar wat er verder moet of kan. Wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden die Passend onderwijs kan bieden, met haar ‘ondersteuningsbehoeften’, ‘arrangementen’, ‘ondersteuningsprofielen’, ‘toelaatbaarheidsverklaringen’, ‘ontschotting’ en wat dies meer zij? Scholen willen zeker zijn dat zij zich voldoende ontwikkelen, schoolbestuurders gaan strategisch kijken naar de positie in de wijk, het dorp of het samenwerkingsverband, en samenwerkingsverbanden willen optimaliseren.

 

Onze diensten

Impuls - kwaliteitsontwikkeling, professionalisering en school/teamontwikkeling: een impulsprogramma om scholen stevig te positioneren in het proces naar steeds beter Passend Onderwijs, voor scholen.

Professionaliseren en school/teamontwikkeling: een professionaliseringspakket gericht op het denken vanuit onderwijsbehoeften en het omgaan met verschillen in de groep, voor individuele leraren, en voor teams, 
 
Profileren - strategische positionering en schoolontwikkeling: een onderhoudsprogramma voor het ondersteuningsprofiel van de scholen, voor scholen, schoolbesturen, en samenwerkingsverbanden.

Arrangeren - schoolontwikkeling / ontwikkeling van de samenwerking: een systematiek om binnenschools en/of bovenschools te werken met arrangementen per leerling of groep van leerlingen, voor scholen en samenwerkingsverbanden.
 
Indiceren - versterking van de samenwerkingsorganisatie: een systematiek om arrangementen toe te wijzen en toelaatbaarheidsverklaringen af te geven, voor samenwerkingsverbanden en onderdelen daarvan. 
 
Evalueren en sturen - strategische positionering, kwaliteitsbewaking: een inrichtingssysteem voor evaluatie- en sturingsinformatie, voor schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden. 
 
Gemeenteregie - versterking van de samenwerking, en van de regiepositie: een programma ter inrichting of versterking van  de  netwerken rond onderwijs en zorg, voor gemeenten.

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 17. MBOnderwijs, modellen en profielen

Vademecum Passend Onderwijs

Richting en inrichting van Passend Onderwijs in samenwerkingsverbanden

 

Meer lezen over onze strategische dienstverlening voor bestuurder in het onderwijs en opvang? Klik hier